Ανάπτυξη καινοτομικής εφαρμογής και ηλεκτρονικής παγίδας εντόμων (Master thesis)

Ταχόπουλος, Νικόλαος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Subject classification: Εντομοπαγίδες
Insect traps
Ανιχνευτές
Detectors
Keywords: τηλεμετρική παγίδα;έντομα;εντομοπροστασία;αισθητήρες;telemetry trap;insects;insect protection;sensors
Description: Πτυχιακή Εργασία-Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής-Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,9698-2018
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12197
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή Εργασία
Subject classification: Εντομοπαγίδες
Insect traps
Ανιχνευτές
Detectors
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Publication date: 2018-05-16
Bibliographic citation: <<Ταχόπουλος Νικόλαος>>, <<Ανάπτυξη καινοτομικής εφαρμογής και ηλεκτρονικής παγίδας>>, <<Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής >>, <<Α.ΤΕ.Ι.Θ.>>, <<2018>>
Advisor name: Γκέρτης, Αθανάσιος
Examining committee: Γκέρτης, Αθανάσιος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 61
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12197
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.