Η αναπαραγωγή των Tephritidae σε νέα υποστρώματα εκτροφής (Master thesis)

Μπουτάκης, Πασχάλης


Abstract We studied the reproduction of Bactrocera oleae in new substrates. Became harvest of infected olive fruits and we placed them in plastic containers. Then became the collection of larvae and the positioning in plastic petri. Later in the perfect stage were placed in breeding cages, where became rearing of Bactrocera oleae with sugar and liquid food. Still was observed that Bactrocera oleae preferred new fruits for egg laying. We tested different fruits except for the olive fruit, such as tomato red and green, green peppers, pink and black plums, apple (Firiki, Pink Lady),karaliok ( hybrid F1 generation), aubergine, avocado, orange. Was observed the walking of Bactrocera oleae in some fruit, where is stating their acceptance. They laid eggs in the fruits of pink and black plums, and the Karaliok and was compared fruit together red and green peppers, pink and black plums. Following control of fruits for the larva existence, we took away skin of the fruits which was in egg laying on the holes so as to examine the existence for live larva. After was measured the number of born eggs per three days. Finally the fruits were tested for their resistance with two pistons.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Subject classification: Έντομα--Εκτροφή
Insects--Breeding
Δάκος της ελιάς--Αναπαραγωγή
Olive fly--Reproduction
Μύγα ελιάς--Εκτροφή
Olive fly--Breeding
Keywords: ωοτοκία;δάκος;υποστρώματα ωοτοκίας;εκτροφή;Bactrocera oleae;egg laying;egg substrates;rearing
Description: Μεταπτυχιακή Εργασία-Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής-Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,9715-2018
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12182
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή Εργασία
Subject classification: Έντομα--Εκτροφή
Insects--Breeding
Δάκος της ελιάς--Αναπαραγωγή
Olive fly--Reproduction
Μύγα ελιάς--Εκτροφή
Olive fly--Breeding
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Publication date: 2018-05-21
Bibliographic citation: <<Μπουτάκης Πασχάλης>>, <<Η αναπαραγωγή των Tephritidae σε νέα υποστρώματα εκτροφής>>, <<Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής >>, <<Α.Τ.Ε.Ι.Θ.>>, <<2018>>
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μελετήθηκε η αναπαραγωγή του δάκου της ελιάς σε νέα υποστρώματα. Έγινε συγκομιδή προσβεβλημένων καρπών ελιάς και η τοποθέτηση τους σε πλαστικά δοχεία. Έπειτα έγινε η συλλογή των προνυμφών και η τοποθέτηση τους σε τρυβλία. Αργότερα στο στάδιο του ακμαίου τοποθετήθηκαν σε κλωβούς εκτροφής δάκου, όπου έγινε εκτροφή του εντόμου με ζάχαρη και υγρή τροφή. Ακόμα παρατηρήθηκε η προτίμηση των δάκων σε καρπούς για ωοτοκία εκτός του ελαιόκαρπου. Δοκιμάστηκαν διαφορετικοί καρποί, όπως τομάτα κόκκινη και πράσινη, πιπεριές πράσινες, δαμάσκηνα ροζ και μαύρα, μήλα φιρίκια και Pink lady, καραλιόκ, μελιτζάνα, αβοκάντο, πορτοκάλι. Παρατηρήθηκε το περπάτημα των δάκων σε κάποιους καρπούς που δήλωνε την αποδοχή τους, ενώ σε άλλους παρατηρήθηκε η προτίμηση των δάκων για ωοτοκία. Ωοτοκήθηκαν οι καρποί των ροζ και μαύρων δαμάσκηνων, της πράσινης πιπεριάς, της πράσινης και κόκκινης τομάτας, της μελιτζάνας και των Καραλιόκ και συγκρίθηκαν μεταξύ τους οι καρποί: κόκκινες με πράσινες τομάτες, μαύρα και ροζ δαμάσκηνα . Ακολούθησε έλεγχος των καρπών για ύπαρξη προνύμφης, έγινε εγκοπή της επιδερμίδας των ωοτοκημένων καρπών πάνω στις οπές για τον έλεγχο ύπαρξης ζωντανής προνύμφης. Έπειτα μετρήθηκε ο αριθμός των γεννημένων αυγών ανά τριήμερο. Τέλος οι καρποί δοκιμάστηκαν για την αντίστασή τους με δύο έμβολα
Abstract We studied the reproduction of Bactrocera oleae in new substrates. Became harvest of infected olive fruits and we placed them in plastic containers. Then became the collection of larvae and the positioning in plastic petri. Later in the perfect stage were placed in breeding cages, where became rearing of Bactrocera oleae with sugar and liquid food. Still was observed that Bactrocera oleae preferred new fruits for egg laying. We tested different fruits except for the olive fruit, such as tomato red and green, green peppers, pink and black plums, apple (Firiki, Pink Lady),karaliok ( hybrid F1 generation), aubergine, avocado, orange. Was observed the walking of Bactrocera oleae in some fruit, where is stating their acceptance. They laid eggs in the fruits of pink and black plums, and the Karaliok and was compared fruit together red and green peppers, pink and black plums. Following control of fruits for the larva existence, we took away skin of the fruits which was in egg laying on the holes so as to examine the existence for live larva. After was measured the number of born eggs per three days. Finally the fruits were tested for their resistance with two pistons.
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος - Ευχαριστίες Περίληψη Abstract Πίνακες Φωτογραφίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Εισαγωγή 1.1 Συστηματική ταξινόμηση……………………….........................11 1.2 Μορφολογία εντόμου………………………………………….......13 1.3 Γεωγραφική κατανομή …………………………………………….15 1.4 Ξενιστές - Βιολογία-Ζημιές………………………………………18 1.5 Καταπολέμηση του Δάκου…………………...............................21 1.6 Ο δάκος ως έντομο οικονομικής σημασίας ………………………24 1.7 Εκτροφή εντόμων σε τεχνητά υποστρώματα……………………..25 1.8 Η εκτροφή του δάκου της ελιάς…………………………………..26 1.9 Γενικά στοιχεία για το καρπό Καραλιόκ……………………….…29 1.10 Γενικά στοιχεία για την τομάτα………………………………….32 1.11 Γενικά στοιχεία για την πιπεριά…….……………………………37 1.12 Γενικά στοιχεία για τα δαμάσκηνα..……………………………..41 1.13 Γενικά στοιχεία για την μελιτζάνα……………………………….44 1.14 Γενικά στοιχεία για το μήλο φιρίκι………………………………46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ « Η ΛΕΥΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ » 2.1 Γενικά……………….……………………………………………..49 2.2 Υλικά και μέθοδοι…………………………………………………53 2.2.1 Τοποθέτηση καρπών για ωοτοκία……………………………..58 Αποτελέσματα-Συζήτηση..…………………………………………….83 Συμπεράσματα……………………..…………………………………..88 Αγγλική βιβλιογραφία…………………….……………………………89 Ελληνική βιβλιογραφία………………………………………………...91 Βιβλιογραφία ιστότοπου………………….……………………………93
Advisor name: Ναβροζίδης, Εμμανούηλ
Examining committee: Ναβροζίδης, Εμμανουήλ
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 93
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12182
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.