Η αναπαραγωγή των Tephritidae σε νέα υποστρώματα εκτροφής (Master thesis)

Μπουτάκης, Πασχάλης


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜπουτάκης, Πασχάληςel
dc.date.accessioned2020-09-22T21:27:32Z-
dc.date.available2020-09-22T21:27:32Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12182-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή Εργασία-Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής-Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,9715-2018el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectωοτοκίαel
dc.subjectδάκοςel
dc.subjectυποστρώματα ωοτοκίαςel
dc.subjectεκτροφήel
dc.subjectBactrocera oleaeen
dc.subjectegg layingen
dc.subjectegg substratesen
dc.subjectrearingen
dc.titleΗ αναπαραγωγή των Tephritidae σε νέα υποστρώματα εκτροφήςel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή Εργασίαel
heal.classificationΈντομα--Εκτροφήel
heal.classificationInsects--Breedingen
heal.classificationΔάκος της ελιάς--Αναπαραγωγήel
heal.classificationOlive fly--Reproductionen
heal.classificationΜύγα ελιάς--Εκτροφήel
heal.classificationOlive fly--Breedingen
heal.identifier.secondary9715-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
heal.publicationDate2018-05-21-
heal.bibliographicCitation<<Μπουτάκης Πασχάλης>>, <<Η αναπαραγωγή των Tephritidae σε νέα υποστρώματα εκτροφής>>, <<Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής >>, <<Α.Τ.Ε.Ι.Θ.>>, <<2018>>el
heal.abstractΠΕΡΙΛΗΨΗ Μελετήθηκε η αναπαραγωγή του δάκου της ελιάς σε νέα υποστρώματα. Έγινε συγκομιδή προσβεβλημένων καρπών ελιάς και η τοποθέτηση τους σε πλαστικά δοχεία. Έπειτα έγινε η συλλογή των προνυμφών και η τοποθέτηση τους σε τρυβλία. Αργότερα στο στάδιο του ακμαίου τοποθετήθηκαν σε κλωβούς εκτροφής δάκου, όπου έγινε εκτροφή του εντόμου με ζάχαρη και υγρή τροφή. Ακόμα παρατηρήθηκε η προτίμηση των δάκων σε καρπούς για ωοτοκία εκτός του ελαιόκαρπου. Δοκιμάστηκαν διαφορετικοί καρποί, όπως τομάτα κόκκινη και πράσινη, πιπεριές πράσινες, δαμάσκηνα ροζ και μαύρα, μήλα φιρίκια και Pink lady, καραλιόκ, μελιτζάνα, αβοκάντο, πορτοκάλι. Παρατηρήθηκε το περπάτημα των δάκων σε κάποιους καρπούς που δήλωνε την αποδοχή τους, ενώ σε άλλους παρατηρήθηκε η προτίμηση των δάκων για ωοτοκία. Ωοτοκήθηκαν οι καρποί των ροζ και μαύρων δαμάσκηνων, της πράσινης πιπεριάς, της πράσινης και κόκκινης τομάτας, της μελιτζάνας και των Καραλιόκ και συγκρίθηκαν μεταξύ τους οι καρποί: κόκκινες με πράσινες τομάτες, μαύρα και ροζ δαμάσκηνα . Ακολούθησε έλεγχος των καρπών για ύπαρξη προνύμφης, έγινε εγκοπή της επιδερμίδας των ωοτοκημένων καρπών πάνω στις οπές για τον έλεγχο ύπαρξης ζωντανής προνύμφης. Έπειτα μετρήθηκε ο αριθμός των γεννημένων αυγών ανά τριήμερο. Τέλος οι καρποί δοκιμάστηκαν για την αντίστασή τους με δύο έμβολαel
heal.abstractAbstract We studied the reproduction of Bactrocera oleae in new substrates. Became harvest of infected olive fruits and we placed them in plastic containers. Then became the collection of larvae and the positioning in plastic petri. Later in the perfect stage were placed in breeding cages, where became rearing of Bactrocera oleae with sugar and liquid food. Still was observed that Bactrocera oleae preferred new fruits for egg laying. We tested different fruits except for the olive fruit, such as tomato red and green, green peppers, pink and black plums, apple (Firiki, Pink Lady),karaliok ( hybrid F1 generation), aubergine, avocado, orange. Was observed the walking of Bactrocera oleae in some fruit, where is stating their acceptance. They laid eggs in the fruits of pink and black plums, and the Karaliok and was compared fruit together red and green peppers, pink and black plums. Following control of fruits for the larva existence, we took away skin of the fruits which was in egg laying on the holes so as to examine the existence for live larva. After was measured the number of born eggs per three days. Finally the fruits were tested for their resistance with two pistons.en
heal.tableOfContentsΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος - Ευχαριστίες Περίληψη Abstract Πίνακες Φωτογραφίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Εισαγωγή 1.1 Συστηματική ταξινόμηση……………………….........................11 1.2 Μορφολογία εντόμου………………………………………….......13 1.3 Γεωγραφική κατανομή …………………………………………….15 1.4 Ξενιστές - Βιολογία-Ζημιές………………………………………18 1.5 Καταπολέμηση του Δάκου…………………...............................21 1.6 Ο δάκος ως έντομο οικονομικής σημασίας ………………………24 1.7 Εκτροφή εντόμων σε τεχνητά υποστρώματα……………………..25 1.8 Η εκτροφή του δάκου της ελιάς…………………………………..26 1.9 Γενικά στοιχεία για το καρπό Καραλιόκ……………………….…29 1.10 Γενικά στοιχεία για την τομάτα………………………………….32 1.11 Γενικά στοιχεία για την πιπεριά…….……………………………37 1.12 Γενικά στοιχεία για τα δαμάσκηνα..……………………………..41 1.13 Γενικά στοιχεία για την μελιτζάνα……………………………….44 1.14 Γενικά στοιχεία για το μήλο φιρίκι………………………………46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ « Η ΛΕΥΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ » 2.1 Γενικά……………….……………………………………………..49 2.2 Υλικά και μέθοδοι…………………………………………………53 2.2.1 Τοποθέτηση καρπών για ωοτοκία……………………………..58 Αποτελέσματα-Συζήτηση..…………………………………………….83 Συμπεράσματα……………………..…………………………………..88 Αγγλική βιβλιογραφία…………………….……………………………89 Ελληνική βιβλιογραφία………………………………………………...91 Βιβλιογραφία ιστότοπου………………….……………………………93el
heal.advisorNameΝαβροζίδης, Εμμανούηλel
heal.committeeMemberNameΝαβροζίδης, Εμμανουήλel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages93-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12182
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.