Ευφυές σύστημα ιχνηλασιμότητας οινοποιητικών προϊόντων με τη χρήση RFID τεχνολογίας (Master thesis)

Κορμάζος, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Subject classification: Οίνοι και οινοποιία
Wines and wine making
Συστήματα προσδιορισμού ραδιοσυχνότητας
Radio frequency identification systems
Keywords: αλυσίδα εφοδιασμού με κρασί;αποθήκευση δεδομένων;ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης;Αισθητήρες;wine supply chain;data storage;integrated management system;sensors;RFID;PGE wines
Description: Μεταπτυχιακή Εργασία- Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,9716-2018
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12172
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12172
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.