Κυτταρολογία αναπνευστικού συστήματος (Bachelor thesis)

Βασίλ, Βιολέτα/ Γιόνο, Μαριάνα


Ο ρόλος της Κυτταρολογίας του Αναπνευστικού Συστήματος είναι καθοριστικός στη διερεύνηση παθολογικών καταστάσεων. Εστιάζεται κατά κύριο λόγο στη διάγνωση νεοπλασματικών και μη νεοπλασματικών παθήσεων. Καθιστά δυνατή την ανεύρεση καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων, καθώς και τη τυποποίηση της πρωτοπαθούς και μεταστατικής νόσου. Παράλληλα επιτυγχάνεται η ανεύρεση μη νεοπλασματικών φλεγμονωδών νοσημάτων και ευκαιριακών λοιμώξεων σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Τέλος κατέχει σημαντική θέση στην ανίχνευση υποτροπών, μετά τη θεραπεία πρωτοπαθών κακοήθων πνευμονικών εξεργασιών. Η ραγδαία εξέλιξη του καρκίνου του πνεύμονα, όχι μόνον στον ανδρικό αλλά και το γυναικείο πληθυσμό, αλλά και η 2η θέση που κατέχει παγκόσμια στη συχνότητα εμφάνισης κακοήθων νοσημάτων, απετέλεσε το κίνητρο ενασχόλησης μας με το θέμα αυτό. Κύριος προδιαθεσικός παράγοντας είναι το κάπνισμα. Ειδικότερα, 15% περίπου των καπνιστών θα αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα. Τα δεδομένα για τη χώρα μας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. .Η Ελλάδα είναι η 2η χώρα σε κατανάλωση καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Πολωνία, και η χώρα με τη μεγαλύτερη επίπτωση του εν λόγω καρκίνου σε ηλικίες κάτω των 45 ετών. Πρόκειται για περιπτώσεις ασυμπτωματικών ασθενών που διαγιγνώσκονται σε τυχαίο ακτινολογικό έλεγχο. Συνήθως όμως εκδηλώνεται με συμπτώματα που αποδίδονται στην τοπική επέκταση του όγκου. Συχνότερα είναι: βήχας, δύσπνοια, θωρακικό άλγος, αιμόφυρτα πτύελα. Στη διερεύνηση των παθήσεων του Αναπνευστικού Συστήματος, εφαρμόζεται πληθώρα κυτταρολογικών τεχνικών όπως: δείγματα πτυέλων, διαβρογχικής ψήκτρας, αναρροφητικής βιοψίας με λεπτή βελόνη καθώς και βρογχικά και βρογχιολοκυψελιδικάεκπλύματα. Τα πτύελα, είναι το πλέον διαδεδομένο και εύκολο στη λήψη κυτταρικό υλικό. Η χρήση του στη Διαγνωστική Κυτταρολογία χρονολογείται από την εποχή του Ιπποκράτη. Με την εφεύρεση του Βρογχοσκοπίου, άκαμπτου (1898) και εύκαμπτου (1960), κατέστη δυνατή όχι μόνον η λήψη βρογχικών δειγμάτων αλλά και η απεικόνιση των αεροφόρων οδών που συντελεί στην εντόπιση ογκόμορφων ή μη, αλλοιώσεων. Στη συνέχεια, μετά την ανακάλυψη της αναρροφητικής βιοψίας με λεπτή βελόνη, ακολούθησε η εφαρμογή, μέσω ακτινολογικής και υπερηχογραφικής καθοδήγησης, της διαδερμικής βιοψίας για περιφερικές αλλοιώσεις μη ορατές από το βρογχοσκόπιο, και της διαβρογχικής βιοψίας, για αλλοιώσεις με υποβλεννογόνια εντόπιση. Όλες τις προαναφερθείσες διαγνωστικές μεθόδους χαρακτηρίζει υψηλή ευαισθησία 6 και ειδικότητα, και έτσι η Κυτταροπαθολογία καθίσταται πρωτοπόρα στη διάγνωση του πνευμονικού καρκίνου αλλά και μη νεοπλασματικών πνευμονικών νόσων. Στόχος της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας ήταν η ανάδειξη του ρόλου του Τεχνολόγου, τόσο στις τεχνικές λήψης που εφαρμόζονται, όσο και στις μεθόδους επεξεργασίας των κυτταρολογικών υλικών, σε συνεργασία πάντα με τους Ακτινολόγους και το Ιατρικό προσωπικό για την συνεχή βελτίωση της Διαγνωστικής διαδικασίας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας/ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Subject classification: Respiratory organs--Cytology
Αναπνευστικά όργανα--Κυτταρολογία
Keywords: αναπνευστικό σύστημα;κυτταρολογία
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων,2017--9179
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12165
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ………………………………………………………………………………..4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ………………………………………………………………………………...…5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ………………………...……………………………………..7 1.1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ………………………………………………………………...7 1.2 ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ……………………………15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΗΣ……...…………………………….19 1.ΠΤΥΕΛΑ…………………………………………………………………………………… 19 2.ΒΡΟΓΧΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ…………………………………………………………………....24 3.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΒΕΛΟΝΑ (FineNeedleAspiration, FNA)………………...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ……35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ…………………………………….43 4.1 ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ …………………………………………………...………………………43 4.2 ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ……………………………………………………………………..50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ………………………………………54 1. ΙΟΓΕΝΕΙΣ………………………………………………………………………………….54 2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ…………………………………………………………………………...56 3.ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ…………………………………………………………...57 4.ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ…………………………………………………………………………….59 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ………………………………………………………………62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο 7.1 ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ………………………………………….67 7.2 ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ…………………………………………….77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο 8.1 ΣΠΑΝΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………………..80 8.2 ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ………………………………………………………………...83 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………………………..85 5
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12165
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.