Παθήσεις απο εναποθέσεις χρωστικών ουσιών (Bachelor thesis)

Βρατσκίδου, Αναστασία


Στόχος της παρακάτω Πτυχιακής Εργασίας είναι η ανάδειξη του ρόλου του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων στην διάγνωση των Παθήσεων που οφείλονται σε εναποθέσεις χρωστικών ουσιών. Αναλύονται λεπτομερώς τα αίτια κάθε πάθησης, τα κλινικά συμπτώματα, η διάγνωση και η θεραπεία. Οι Παθήσεις από εναποθέσεις χρωστικών είναι πολύ συχνό φαινόμενο και παρουσιάζονται σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η υψηλή συχνότητα εμφάνισης οφείλεται στο πλήθος παραγόντων που προκαλούν τις ασθένειες. Για παράδειγμα οι ατμοσφαιρικοί ρύποι ανθρωπογενούς προέλευσης, προκαλούν την εισαγωγή άνθρακα στους πνεύμονες, την δηλητηρίαση από μόλυβδο, την αμιάντωση, την βηρρυλίωση και άλλες παθήσεις. Ωστόσο εναποθέσεις χρωστικών προκαλούνται και από την χρήση καλλυντικών χρωστικών, όπως ο δερμογραφισμός. Επιπλέον ιατρογενείς χρωστικές, όπως το αμάλγαμα που χρησιμοποιείται σε οδοντιατρικές εργασίες και αντιβιοτικά όπως οι τετρακυκλίνες προκαλούν επίσης εναποθέσεις χρωστικών. Τέλος χρωστικές που υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό και διαταράσσεται η σύνθεση ή ο μεταβολισμός τους, αποτελούν ένας από τους παράγοντες πρόκλησης. Οι εναποθέσεις χρωστικών ουσιών προκαλούν κυρίως τοπικό αποχρωματισμό της επιδερμίδας καθώς και άλλα δευτερεύοντα συμπτώματα. Μερικές Παθήσεις οδηγούν σε έντονα και σοβαρά κλινικά σημεία ακόμη και σε θάνατο. Η Κλινική Εξέταση δεν αρκεί για την ασφαλή διάγνωση. Πρώτιστο και κύριο διαγνωστικό εργαλείο αποτελεί η Ιστοπαθολογική Εξέταση που διεξάγεται στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Μετά την λήψη του βιοψικού υλικού, ακολουθεί η μονιμοποίηση του. Είναι απαραίτητη για την διατήρηση αρχιτεκτονικής δομής των ιστοτεμαχίων, την πρόληψη αυτόλυσης, την σκλήρυνση τους για τον ευκολότερο περαιτέρω χειρισμό, την διατήρηση και ενίσχυση ιδιοτήτων τους για την μετέπειτα εφαρμογή χρώσεων. Ακολουθεί η λήψη ιστικών τομών παραφίνης και η εφαρμογή σε αυτές κλασσικών ή ειδικών μεθόδων χρώσεων. Τέλος ακολουθεί η μικροσκοπική μελέτη από τους παθολογοανατόμους που είναι ποιοτική μέθοδος εξέτασης και στηρίζεται στην εκτίμηση της ιστολογικής εικόνας στο μικροσκόπιο. Σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι σε μερικά περιστατικά χρήσιμος είναι ο Αιματολογικός και Βιοχημικός έλεγχος των ασθενών. Η Έγκαιρη Διάγνωση συμβάλλει καθοριστικά στην εφαρμογή κατάλληλης θεραπείας από τον θεράποντα ιατρό.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας/ Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Subject classification: Χρωστικές ουσίες – Υγειονομικές απόψεις
Pigments – Health aspects
Keywords: χρωστικές ουσίες;παθήσεις;Coloring substances;diseases
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων,2017--9180
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12164
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12164
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.