Σύγχρονες οδηγίες και πρωτόκολλα σχετικά με την περίοδο της λοχείας (Bachelor thesis)

Πολυχρονίδου, Χριστίνα


The present study aims to analyze issues related to the maternal and neonatal conjunctivities and lifestyle as well as breastfeeding. In more detail, the following chapters illustrate the changes that the woman's body experiences during childbirth and postpartum. In addition, the focus is on shaping a healthy lifestyle after childbirth, where exercise plays a key role. Apart from the aforementioned parameters, contraception during lateral periods as well as harmful habits such as smoking and abuse are being studied. Concluding, these issues are considered through bibliographic review and investigation.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας/ Τμήμα Μαιευτικής
Subject classification: Puerperium
Λοχεία
Breastfeeding
Θηλασμός
Keywords: λοχεία;οδηγίες;πρωτόκολλα;confinement;instructions;protocols
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Μαιευτικής,2017--9193
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12142
Table of contents: Περιεχόμενα Περίληψη 7 Πρόλογος 8 Εισαγωγή 9 Κεφάλαιο 1ο - Μεταβολές στη φυσιολογία κατά τη λοχεία 1.1 Ενδοκρινικές μεταβολές 11 1.2 Μεταβολές στο Αναπνευστικό και το Καρδιαγγειακό σύστημα 12 1.3 Μεταβολές στο Γαστρεντερικό Σύστημα 13 1.4 Μεταβολές στο Μυοσκελετικό Σύστημα 13 1.5 Μεταβολές στην επιφάνεια του Δέρματος 14 1.6 Μεταβολές στο Νευρικό Σύστημα 14 1.7 Μεταβολές στο Ουροποιητικό Σύστημα 15 1.8 Μεταβολές στη μορφολογία του Γεννητικού Συστήματος 16 1.9 Μεταβολές στους Μαστούς 18 Κεφάλαιο 2ο - Άσκηση κατά τη λοχεία 2.1 Άσκηση μετά τον τοκετό 21 2.1.1 Άσκηση σε γυναίκες που θηλάζουν 22 2.2 Η επίδραση της άσκησης στην ανάπτυξη του βρέφους 23 2.3 Διάφορες μορφές άσκησης 24 2.3.1 Ενδεικτικές ασκήσεις για την 3η εβδομάδα μετά τον τοκετό 24 2.4 Στόχοι και επίπεδο φυσικής δραστηριότητας 27 2.5 Τα οφέλη της άσκησης μετά την κύηση 28 2.6 Αντενδείξεις για την έναρξη της άσκησης μετά τον τοκετό 28 2.7 Συστάσεις 30 5 Κεφάλαιο 3ο - Αντισύλληψη κατά τη λοχεία 3.1 Μέθοδοι αντισύλληψης κατά τη λοχεία 33 3.1.1 Αποτελεσματικότητα των μεθόδων αντισύλληψης 37 και οικογενειακός προγραμματισμός 3.1.2 Άμεση χρήση αντισύλληψης: Πλεονεκτήματα και 40 μειονεκτήματα 3.2 Αμηνόρροια της Γαλουχίας (LAM) 41 3.3 Μετάβαση σε άλλες μεθόδους αντισύλληψης 44 Κεφάλαιο 4ο - Λοχεία και Κάπνισμα 4.1 Κάπνισμα και Θηλασμός 48 4.2 Παθητικό Κάπνισμα 49 4.3 Προστασία από το παθητικό κάπνισμα 50 4.4 Οι αρνητικές επιδράσεις του καπνίσματος για τη γυναίκα 51 και το νεογνό 4.5 Τα οφέλη της διακοπής του καπνίσματος 53 4.6 Συμβουλές για τη διακοπή – ελάττωση του καπνίσματος 54 4.7 Παράγοντες που συνδέονται με την υποτροπή/ διακοπή 56 του καπνίσματος Κεφάλαιο 5ο - Θηλασμός: Οφέλη και Σύγχρονες Οδηγίες 5.1 Υποστήριξη και προώθηση του θηλασμού 57 5.2 Έναρξη του θηλασμού και επιτυχής εφαρμογή του 59 5.3 Τα οφέλη του μητρικού θηλασμού 60 6 5.4 Κατευθυντήριες οδηγίες για επιτυχή θηλασμό 61 5.4.1 Οι στάσεις του θηλασμού 62 5.4.2 Ενδείξεις επιτυχούς θηλασμού 63 5.5 Αναγνώριση και αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά 64 με το θηλασμό 5.6 Άντληση και αποθήκευση του μητρικού γάλακτος 67 5.7 Συμβουλές σχετικά με τη σίτιση των βρεφών 70 5.8 Θηλασμός και χρήση απαγορευμένων ουσιών 71 5.8.1 Ναρκωτικές και απαγορευμένες ουσίες 72 5.8.1.1 Χρήση οπιοειδών 73 5.8.2 Θηλασμός και κατανάλωση αλκοόλ 74 5.8.3 Συμβουλευτική για γυναίκες που επιθυμούν να θηλάσουν, 75 ενώ κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών 5.8.4 Χρήση ουσιών και αντενδείξεις θηλασμού 76 Συζήτηση 78 Επίλογος 80 Βιβλιογραφικές Αναφορές 81 Ελληνική Βιβλιογραφία 81 Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 81 Εικόνες 86 Παράρτημα 86
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12142
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.