Σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη των λοιμώξεων στις Μ.Ε.Ν.Ν. (Bachelor thesis)

Αγγελή, Χριστίνα


Παρότι η έννοια της κύησης υψηλού κινδύνου είναι γνωστή από την εποχή του Ιπποκράτη, η βελτίωση της τεχνολογίας και οι πρόοδοι στην περιγεννητική ιατρική επέφεραν σημαντική αύξηση της επιβίωσης και ποιότητας ζωής των προώρων και νεογνών υψηλού κινδύνου, με επακόλουθο τη σημαντική αύξηση της επίπτωσης τα τελευταία χρόνια. Οι Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) έχουν ένα μοναδικό πληθυσμό ασθενών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην προσβολή από ενδονοσοκομειακάβακτηριακά στελέχη, αναπτύσσοντας μιας ειδική κατηγορία λοιμώξεων, γνωστές ως ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις ή λοιμώξεις σχετιζόμενες με την φροντίδα υγείας. Τα νεογνά είναι επιρρεπή στην ανάπτυξη αυτών των λοιμώξεων, λόγω της προωρότητας των οργανικών συστημάτων, της ανωριμότητας του ανοσοποιητικού συστήματος, του χαμηλού βάρους κατά τη γέννηση, της έκθεσης σε πολυάριθμο προσωπικό φροντίδας υγείας και της χρήσης της επεμβατικής τεχνολογίας. Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις στη ΜΕΝΝ παραμένουν ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως, αφού αποτελούν την κύρια αιτία νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Τα νεογνά και ειδικά τα πρόωρα, που απαιτούν φροντίδα σε ΜΕΝΝ, αποτελούν μία εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ενδονοσοκομειακής λοίμωξης.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας/ Τμήμα Μαιευτικής
Subject classification: Neonatal intensive care
Νεογνά, Εντατική φροντίδα των
Nosocomial infections
Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
Keywords: Μ.Ε.Ν.Ν.;λοιμώξεις;πρόληψη;infection;prevention
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας--Τμήμα Μαιευτικής,2017--9197
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12138
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΜΕΝΝ) 7 1.Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΝΝ 7 2.ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΝΝ 10 3.ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΕΝΝ 13 4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΝΝ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΝΕΟΓΝΙΚΕΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 18 1.ΟΡΙΣΜΟΙ 18 2.ΑΝΟΣΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗ 21 3.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΣΕ ΜΕΝΝ 23 3.1.Το χαμηλό βάρος γέννησης 25 3.2.Επεμβατικές τεχνικές και θεραπευτικές επιλογές 26 3.3.Διασταυρούμενη μετάδοση 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 28 1.ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 28 2. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ) 30 3.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 33 4.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 36 4.1.Coagulase-αρνητικός Staphylococci 36 4.2.Κλεμπσιέλλα –Klebsiella 37 4.3.Acinetobacter Baumannii 38 4.4.Pseudomonas aeruginosa 39 4.5.Χρυσίζωνσταφυλόκοκκοs (Staphylococcus aureus) 40 4.6.Εντερόκοκκος 41 4.7.Μυκητιάσεις 42 4.8.Ιογενείς λοιμώξεις 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΝΝ 45 1.ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΝΝ 45 2.ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 46 3.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 49 3.1.Εκπαίδευση και κατάρτιση 49 3.2.Τοποθέτηση καθετήρα και διάρκεια χρήσης 50 3.3.Τοποθέτηση καθετήρων 51 3.4.Επιθέματα κάλυψης των καθετήρων 52 3.5.Διαχείριση του καθετήρα 52 4.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ 53 5.ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 54 6.ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ 56 7.ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ 58 8.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 59 8.1.Ασφαλές και καθαρό περιβάλλον 59 8.2.Θερμοκοιτίδες 60 8.3.Περιοχές προετοιμασίας του γάλακτος 61 8.4.Ιματισμός 61 8.5.Απόβλητα 61 8.6.Νερό 62 8.7.Κινητά τηλέφωνα 62 9.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΗΜΙΩΝ (OUTBREAKS) 64 10.ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ 65 10.1.Η μικροβιακή χλωρίδα των χεριών 65 10.2.Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές υγιεινής των χεριών 65 10.3. Η υγιεινή των χεριών 67 10.4.Κοσμήματα και νύχια 69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο Η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 71 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 73
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12138
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.