Η παρβοΐωση στους σκύλους (Bachelor thesis)

Κρόουπα, Χριστίνα


Ο παρβοϊός του σκύλου εξελίχθηκε και προέκυψε από τον αντίστοιχο της γάτας (FPLV). Ιστορικά, χρονιά ορόσημο αποτελεί το 1978 κατά την οποία ο ιός συνδέθηκε με δύο μέχρι τότε άγνωστα νοσολογικά σύνδρομα. Ο ιός αποτελείται από ευθύγραμμο μονόκλωνο DNA, πέντε δομικές και μη πρωτεΐνες και περιβάλλεται από ένα καψίδιο. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη αντοχή σε συνθήκες περιβάλλοντος και αυξημένη μεταδοτικότητα κυρίως μεταξύ των ζώων νεαρής ηλικίας. Η εντερική είναι η κύρια μορφή της νόσου, ενώ η μυοκαρδίτιδα και οι υποκλινικές εκδηλώσεις απαντώνται σπανιότερα. Η διάγνωση τίθεται βάση του ιστορικού, της κλινικής εικόνας, των κλινικών ευρημάτων και συνεπικουρείται από αιματολογικές, βιοχημικές και μοριακές εξετάσεις. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία και γι’αυτό ακολουθείται συμπτωματική/υποστηρικτική αγωγή η οποία μερικές φορές καθοδηγείται από τυχόν επιπλοκές. Τέλος, σε ότι αφορά την πρόληψη οι τακτικοί εμβολιασμοί αποτελούν τη μόνη επιλογή.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Σκύλοι--Ασθένειες
Κτηνιατρική παθολογία
Dogs--Diseases
Veterinary pathology
Keywords: παρβοίωση;σκυλιά;κτηνιατρική παθολογία;dogs;veterinary pathology
Description: Ο παρβοϊός του σκύλου εξελίχθηκε και προέκυψε από τον αντίστοιχο της γάτας (FPLV). Ιστορικά, χρονιά ορόσημο αποτελεί το 1978 κατά την οποία ο ιός συνδέθηκε με δύο μέχρι τότε άγνωστα νοσολογικά σύνδρομα. Ο ιός αποτελείται από ευθύγραμμο μονόκλωνο DNA, πέντε δομικές και μη πρωτεΐνες και περιβάλλεται από ένα καψίδιο. Χαρακτηρίζεται από αυξημένη αντοχή σε συνθήκες περιβάλλοντος και αυξημένη μεταδοτικότητα κυρίως μεταξύ των ζώων νεαρής ηλικίας.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12079
Table of contents: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ........................................................................................................................................ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ........................................................................................................................................ 2 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ................................................................................................................................ 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................................. 4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΟΥ ΙΟΥ....................................................................................... 6 3. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .................................................................................................. 8 4. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ........................................................................................................................... 9 4.1 ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΒΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ........................................................ 10 4.2 ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ................................................................................................................ 11 4.3 ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ...................................................................................................... 13 4.4 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ...................................................................................................................... 13 5. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ............................................................................................................................... 14 6. ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ......................................................................................................... 15 7. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ............................................................................................................................... 16 8. ΠΡΟΛΗΨΗ .............................................................................................................................. 18 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ .......................................................................................................................... 20 ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ .................................................................................................................... 21 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ................................................................................................................. 23 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΙΤΟ ...................................................................................................................... 24 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ................................................................................................................. 26 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΜΠΤΟ ................................................................................................................ 28 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΤΟ ....................................................................................................................... 30 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΟ ................................................................................................................ 34 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΓΔΟΟ .................................................................................................................... 35 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΑΤΟ .................................................................................................................... 36 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΕΚΑΤΟ .................................................................................................................. 37 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ......................................................................................................................... 38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................................... 40 ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .......................................................................................................... 40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................... 43
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12079
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.