Πρακτικές διαχείρισης μόσχων που προορίζονται για μοσχίδες αντικατάστασης στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Bachelor thesis)

Κοσμά, Σοφία


Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης μόσχων που προορίζονται για μοσχίδες αντικατάστασης, σε αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής/ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Αγελάδες—Ελλάδα—Θεσσαλονίκη
Cows—Greece—Thessaloniki
Keywords: μόσχοι;πρακτικές διαχείρησης;calf;management practices
Description:  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης μόσχων που προορίζονται για μοσχίδες αντικατάστασης, σε αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12074
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12074
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.