Ιογενείς Παθήσεις (Bachelor thesis)

Δαριώτη, Ιωάννα


This dissertation constitutes a review of recent research data regarding two epidemic diseases that plague the health of the global population. These diseases are two types of viral encephalitis: acute viral encephalitis and encephalomyelitis . Initially, it is provided the definition of “viral encephalitis”, historical data and recent epidemiologic data for a better understanding of the disease. Next, it is provided a short review of anatomical aspects of the central nervous system, focusing on the brain and the spinal cord, which are the areas expressing the disease. Then, data regarding pathology and therapeutic interventions of viral encephalitis are being presented and discussed in general. In the following part of the dissertation, a segregation of viral encephalitis to acute viral encephalitis and to encephalomyelitis is provided. Each type of viral encephalitis is accompanied by a comprehensive report of epidemiological data, causative and pathological factors, diagnostic tools and therapeutic interventions. Finally, general data of prevention and prognosis of the disease is provided for better and more comprehensive understanding. The morphology and pathology of viral encephalitis is a critical issue for the discovery of new therapeutic interventions. While there is a considerable amount of existing research and significant results appear to be promising regarding the understanding and functioning of the disease, treatment innovations seem to be declining.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Subject classification: Ιογενείς ασθένειες
Viral diseases
Keywords: ιογενούς εγκεφαλίτιδας;εγκεφαλομυελίτιδας;νόσος;θεραπεία;viral encephalitis;encephalomyelitis;disease;treatment
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12055
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 3 ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ 3 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 3 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 4 1.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 9 2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 9 2.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 9 2.2.1 Εγκέφαλος 9 2.2.2 Νωτιαίος μυελός 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 13 ΙΟΓΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ 13 3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ 13 3.2 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 14 3.3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 16 3.4 ΘΕΡΑΠΕΙΑ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 18 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΞΕΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ 18 4.1 ΜΟΡΦΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ 18 4.2 ΑΙΤΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ 19 4.2.1 Παρασιτικά αίτια 19 4.2.2 Βακτηριακά αίτια 20 4.2.3 Ιογενή αίτια 20 4.3 ΟΞΕΙΑ ΙΟΓΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ 21 4.3.1 Κλινική εικόνα 22 4.4 ΟΞΕΙΑ ΙΟΓΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΡΜΠΟΙΟ 23 4.4.1 Αίτια και επιδημιολογικά στοιχεία 23 4.4.2 Παθογένεια 24 4.4.3. Διάγνωση και θεραπεία εγκεφαλίτιδας από αρμποϊό 25 4.5 ΟΞΕΙΑ ΙΟΓΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΠΗ 26 4.5.1 Αιτιολογικοί παράγοντες και επιδημιολογικά στοιχεία 26 4.5.2 Παθολογία και παθογένεια 26 4.5.3 Διάγνωση του ιού HSV 29 4.5.4 Θεραπεία του HSV 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 32 ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ 32 5.1 ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ (ADEM) 32 5.2 ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 33 5.3 ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 35 5.4 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ADEM 36 5.6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ADEM 36 5.7 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ADEM 37 5.7.1 Οσφυονωτιαία παρακέντηση 38 5.7.2 Ραδιολογικοί έλεγχοι 38 5.8 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ADEM 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 42 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ 42 6.1 ΠΡΟΛΗΨΗ 42 6.2 ΠΡΟΓΝΩΣΗ 42 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 44 Πίνακες Πίνακας 1. Ορισμένοι σημαντικοί αρμποϊοί και η γεωγραφική τους κατανομή 24 Εικόνες Εικόνα 1. Φυσιολογικός εγκέφαλος και εγκέφαλος με εγκεφαλίτιδα, σε αξονική τομογραφία (CT). 2 Εικόνα 2. Επιδημιολογικός χάρτης. 8 Εικόνα 3. Ανατομία εγκεφάλου. 11 Εικόνα 4. Είσοδος ιού μέσω αναπνευστικής οδού 28 Εικόνα 5. Οσφυονωτιαία παρακέντηση 38 Εικόνα 6. Εμβολιασμός ως προληπτικό μέσο 43
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12055
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.