Παιδικά εγκαύματα και νοσηλευτικές παρεμβάσεις (Bachelor thesis)

Καραβοκύρη, Μαρία/ Τσιριγώτης-Τζιάρας, Ιωάννης


Τα εγκαύματα αποτελούν μία από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου. Ετησίως σκοτώνονται 1250 παιδιά. Οι θάνατοι αυτοί προέρχονται βασικά από φωτιές στο σπίτι και είναι πιο συχνοί σε παιδιά ηλικίας 1-4 ετών. Στο σπίτι, η κουζίνα είναι ο πιο επικίνδυνος χώρος για ατυχήματα και φυσικά για τα εγκαύματα. Μία έρευνα που έγινε στην Αυστραλία, έδειξε ότι από τις 286 περιπτώσεις παιδικών εγκαυμάτων, οι 103 οφείλονταν στο γεγονός ότι οι γονείς στιγμιαία βγήκαν έξω από την κουζίνα, γιατί εκείνη την ώρα χτύπησε η πόρτα ή το τηλέφωνο ή είχαν κάποια άλλη δουλειά. Η συχνότερη αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο παιδιών ηλικίας των 5 ετών, είναι τα εγκαύματα από καυτό τσάι, καφέ και τροφή. Τα παιδιά για το λόγο το ότι έχουν λεπτό δέρμα, μπορούν να πάθουν εγκαύματα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες απ’ ότι οι ενήλικες. Έτσι λοιπόν, ένα παιδί μπορεί να πάθει σοβαρό έγκαυμα από καυτό νερό θερμοκρασίας πάνω από 60οC μέσα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα. Σκοπός επίσης της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει λεπτομερώς τα παιδικά εγκαύματα και τη βαρύτητα ανάλογη των περιπτώσεων, την πρόληψη των παιδικών εγκαυμάτων, τη θεραπεία καθώς και να παρουσιάσει παράλληλα τη σημαντική θέση που έχει ο νοσηλευτής μέσω των νοσηλευτικών παρεμβάσεων, στην παροχή ύψιστης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης αυτών των ασθενών. Η εργασία είναι οργανωμένη ως εξής: Στο 1ο κεφάλαιο δίνεται μια συνοπτική εικόνα του εγκαύματος, ορισμός του εγκαύματος, παρέχοντας στον αναγνώστη πληροφορίες σχετικά με τα επιδημιολογικά στοιχεία και την ιστορική αναδρομή. Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην παθοφυσιολογία και την ανατομία του δέρματος. Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρεται και αναλύεται η παθοφυσιολογία του εγκαύματος. Στο 4ο κεφάλαιο αναφέρεται και περιγράφεται αναλυτικά η ταξινόμηση των εγκαυμάτων. Το 5ο κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά τα είδη των εγκαυμάτων και παρέχει πληροφορίες για κάθε είδος εγκαύματος ξεχωριστά.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Burns and scalds in children--Nursing
Εγκαύματα και εγκαύματα σε παιδιά--Νοσηλευτική
Keywords: Εγκαύματα;Παιδιά;Δέρμα;Burns;Children;Skin
Description: Τα εγκαύματα αποτελούν μία από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου. Ετησίως σκοτώνονται 1250 παιδιά. Οι θάνατοι αυτοί προέρχονται βασικά από φωτιές στο σπίτι και είναι πιο συχνοί σε παιδιά ηλικίας 1-4 ετών. Στο σπίτι, η κουζίνα είναι ο πιο επικίνδυνος χώρος για ατυχήματα και φυσικά για τα εγκαύματα.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12054
Table of contents: 1.1 Ορισμός εγκαύματος……………………………………………………………9 1.2 Επιδημιολογικά στοιχεία.........................................................................9-10 1.3 Ιστορική αναδρομή................................................................................10-11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………………6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………………...7-8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνοψη Κεφαλαίου..........................................................................................11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 2.1 Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας του δέρματος………………………...12 2.1.1Δέρμα……………………………………………………………………...12-13 2.1.2 Ανατομικά στοιχεία δέρματος…………………………………………...13-14 Σύνοψη Κεφαλαίου……………………………………………………………..14-15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ 3.1 Παθοφυσιολογία του εγκαύματος……………………………………………16 3.1.1 Αρχικό στάδιο του shock……………………………………………16-17 3.1.2 Δεύτερη φάση...............................................................................17-18 3.1.3 Φάση αποκατάστασης……………………………………………….18-19 Σύνοψη Κεφαλαίου………………………………………………………………….20 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 4.1 Ταξινόμηση εγκαυμάτων………………………………………………21-22 4.2 Εκτίμηση της βαρύτητας του εγκαύματος…………………………....22-24 4.3 Ποσοτική/ποιοτική εκτίμηση του εγκαύματος……………………………24 4.3.1 Ποσοτική εκτίμηση…………………………………………………...24 4.3.2 Ποιοτική εκτίμηση……………………………………………….........25 Σύνοψη Κεφαλαίου…………………………………………………………..25-26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΙΔΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 5.1 Είδη εγκαύματος……………………………………………………………..27 5.1.1 Θερμικά εγκαύματα…………………………………………………27-28 5.1.2 Ηλεκτρικά εγκαύματα……………………………………………….28-31 5.1.3 Χημικά εγκαύματα…………………………………………………...31-22 5.1.4 Ακτινικά εγκαύματα……………………………………………………...33 5.1.5 Κρυοπαγήματα………………………………………………………..33-35 5.1.6 Κεραυνοπληξία………………………………………………………..35-36 5.1.7 Εγκαύματα από φωτιά………………………………………………..36-38 Σύνοψη Κεφαλαίου……………………………………………………………..38-39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 6.1 Αντιμετώπιση παιδικών εγκαυμάτων………………..…………………..40-42 6.1.2 Αντιμετώπιση μικρών εγκαυμάτων…………………………….......43-44 6.1.3 Αντιμετώπιση παιδικών εγκαυμάτων στο Νοσοκομείο Παίδων…… 44 4 6.2 Πρόληψη παιδικών εγκαυμάτων……………………………………………45 6.2.1 Γενικά…………………………………………………………………….45 6.2.2 Στο μπάνιο………………………………………………………………45 6.2.3 Στην κουζίνα/σαλόνι……………………………………………………46 Σύνοψη Κεφαλαίου………………………………………………………………..47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 7.1 Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση του ασθενή…………………………..48-53 Σύνοψη Κεφαλαίου…………………………………………………………..53-54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 8.1 Νοσηλευτική Διεργασία....................................................................55-58 Σύνοψη Κεφαλαίου…………………………………………………………58-59 ΕΠΙΛΟΓΟΣ……………………………………………………………………..60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………61 ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………...62 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………………….63-65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ…………………………………………………66-70
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12054
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.