Λεισμανίαση στο σκύλο (Bachelor thesis)

Γεωργιάδου, Αγγελική


Leishmaniasis is a vector-born disease transmitted by sandflies and caused by the parasitic protozoa of the genus Leshmania. This parasite has a amastigote and promastigote form. The sandfly is very small 1-4mm and it lives and grows in dark places, tree trunks, caves, wells etc. According to epidemiological data there are 12 different species of sandflies that drink blood from humans, canids and other animals and can transmit the disease. Leishmaniasis has spread to South Europe, Africa, Asia, South and Central America and sporadically in the U.S.A. In the last 10 years the endemic region has grown and as a result the number of new cases has increased. Visceral Leishmaniasis has more than 310 million cases, whereas Cutaneous Leishmaniasis has 0,7-1,2 million cases in humans worldwide. MucocutaneousLeishmaniasis is the rarest form of the disease. People who have been infected by this disease are obliged to report it. According to epidemiological data of KEE ΛΠΝΟ there have been reported 644 cases from 2004 to 2014. The parasite’s lifecycle includes two stages. In the first stage the sandfly receives from a vector the amastigote form of the parasite which is transformed, in the sandfly’s gut, into its promastigote form. Then, when the infected sandfly is having a blood meal from a healthy animal, it transfers the promastigote form of the parasite to the animal. The immune reaction will show if the dog is resistant to the parasite or if it will have an active infection. Each form of the disease has many and varied symptoms. There are many methods and means for diagnosing the disease and preventing it from infecting animals. Finally a variety of drugs have been tested in order to treat the disease and some of them have had very positive results.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Leishmaniasis
Λεϊσμανίαση
Dog
Σκύλος
Keywords: Σκύλοι;Λεισμανίαση;Διάγνωση;Dogs;Leishmaniasis;Diagnosis
Description: Η ασθένεια της λεϊσμανίασης προκαλείται από τα πρωτόζωα παράσιτα του γένους Leshmania και η μετάδοση της γίνετε μέσω ενδιάμεσων ξενιστών, τις σκνίπες. Το παράσιτο διακρίνεται σε αμαστίγωτη και προμαστίγωτη μορφή. Η σκνίπα είναι μικροσκοπική μεγέθους 1-4mm, η οποία ζει και αναπτύσσεται σε σκοτεινούς χώρους, κορμούς δέντρων, σπηλιές, πηγάδια κ.α.. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα υπάρχουν 12 διαφορετικά είδη σκνιπών που απομυζούν αίμα από τον άνθρωπο, το σκύλο και άλλα ζώα και μεταδίδουν την λεϊσμανίαση. Η νόσοςέχει εξαπλωθεί στη Νότια Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, τη Νότια και Κεντρική Αμερική και σποραδικά στις ΗΠΑ, ενώ τα τελευταία 10χρόνια οι ενδημικές περιοχές έχουν επεκταθεί και κατά συνέπεια έχουν αυξηθεί και τα κρούσματα. Ο αριθμός των κρουσμάτων της σπλαχνικής λεϊσμανίασης είναι μεγαλύτερος από 310 εκατομμύρια, ενώ της δερματικής λεϊσμανίασης κυμαίνεται από 0,7-1,2 εκατομμύρια παγκοσμίως στον άνθρωπο.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12050
Table of contents: Πίνακας Περιεχομένων Κεφ. Περιεχόμενα σελ ΜΕΡΟΣ Α 1. Πρόλογος 4 2. Περίληψη 6 2.2abstract 7 3. Εισαγωγή 8 3.1 Μορφολογία παρασίτου 10 3.2 Σκνίπα (Phlebotomus) 12 4.1 Επιδημιολογία 14 4.2 Εξάπλωση της νόσου 15 4.3.1 Επιδημιολογία σπλαχνικής λεϊσμανίασης στον άνθρωπο 16 4.3.2 Επιδημιολογία δερματικής λεϊσμανίασης στον άνθρωπο 17 4.3.3 Επιδημιολογία βλενογονο-δερματικής λεϊσμανίασης στον άνθρωπο 18 4.3.4 Επιδημιολογικά δεδομένα ΚΕΕΛΠΝΟ 19 5. Βιολογικός κύκλος 24 6. Ανοσολογία της λεϊσμανίασης στο σκύλο 27 7.1 Συμπτώματα λεϊσμανίασης 30 7.2 Τύποι της λεϊσμανίασης 31 8.1 Διάγνωση 32 8.2 Κλινικοί σταδιοποίηση 34 8.3 Πρόληψη 35 9.1 Θεραπεία- Φαρμακευτική αγωγή 41 9.2 Φαρμακευτικά σχήματα 42 10. Περιστατικά 44 11. Συμπεράσματα 49 12. Βιβλιογραφία 50
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12050
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.