Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και η συμβολή τους στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Βασιλειάδου, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Αεροπορικές εταιρείες;Ελλάδα;Τουρισμός;Χαμηλό κόστος
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12045
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2019-01-08
Bibliographic citation: "Βασιλειάδου Αναστασία"," Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και η συμβολή τους στην Ελλάδα", "ΑΤΕΙΘ", "2019"1
Advisor name: Κασσιανίδης, Παναγιώτης
Examining committee: Κασσιανίδης, Παναγιώτης
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teithe
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12045
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.