Ψυχοδερματολογία (Bachelor thesis)

Λιόλιου, Βασιλική/ Τσουκνάδη, Πανωραία


Psychodermatological disorders are diseases, that are related to the skin and the mental sphere. The purpose of this paper (was)is to find evidence that the skin interacts with the mental sphere and the mechanisms through which it is achieved, as well as to report psycho-dermatological diseases and their treatment. Initially, basic data and skin studies are necessary in order to understand the anatomy and physiology of the skin and analyze its relationship to psychological changes.The main sections under examination were dermatological diseases influenced by psychological factors and vice versa, the psychological conditions that affect the health of the skin.With regard to the method, the research and collection of information was carried out from selected articlesand books, which were mostly published in the last decade.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Skin--diseases--psychosomatic aspects
Δέρμα--ασθένειες--ψυχοσωματικές πτυχές
Keywords: Ψυχολογία;Δερματολογία;Psychology;Dermatology
Description: Τα ψυχοδερματολογικά νοσήματα είναι τα νοσήματα που αφορούν το δέρμα και την ψυχική σφαίρα. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η εύρεση στοιχείων που αποδει- κνύουν την αλληλεπίδραση του δέρματος με την ψυχική σφαίρα και τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους επιτυγχάνεται αυτή, καθώς και η αναφορά των ψυχοδερματολογικών νοσημάτων και η θεραπευτική αντιμετώπισή τους.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12030
Table of contents: Περιεχόμενα Περίληψη.........................................................................................................2 Abstract...........................................................................................................3 Περιεχόμενα....................................................................................................4 Εισαγωγή........................................................................................................9 1. Δέρμα Ανατομία και Φυσιολογία 1.1 Δέρμα........................................................................................................11 1.1.1 Επιδερμίδα.....................................................................................12 1.1.2 Στιβάδες της επιδερμίδας...............................................................12 1.1.3 Επιδερμικά Κύτταρα.......................................................................12 1.1.3.1 Κερατινοποίηση.....................................................................14 1.1.4 Εξαρτήματα της Επιδερμίδας.........................................................14 1.1.5 Χόριο..............................................................................................14 1.1.6 Δερματοεπιδερμικός σύνδεσμος....................................................15 1.1.7 Αγγεία του Δέρματος......................................................................15 1.1.8 Νεύρα του Δέρματος......................................................................15 1.1.9 Υπόδερμα......................................................................................15 1.2 Επιστήμη Μελέτης του Δέρματος..........................................................16 2. Ψυχολογία της Υγείας και Ψυχοσωματική Ιατρική 2.1 Ψυχολογία της Υγείας..........................................................................17 2.1.1 Ανοσοποιητικό σύστημα..............................................................17 2.1.1.1 Νόσος..................................................................................17 2.1.2 Ενεργοποίηση Ανοσοποιητικού συστήματος σε ασθένεια...........17 2.1.2.1 Οι Προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες από την κακή διάθεση ως την κατάθλιψη.................................................................... 18 2.1.3 Επιρροή του Στρές στο Ανοσοποιητικό σύστημα........................18 2.1.4 Νευροενδοκρινικό και Ανοσοποιητικό σύστημα...........................19 2.2 Ψυχοσωματική Ιατρική.........................................................................19 2.2.1 Η σχέση Νου και Δέρματος..........................................................20 2.2.1.1 Το Δέρμα ως Ψυχοσωματικό Όργανο..................................20 2.2.2 Ψυχοδερματολογία......................................................................21 2.2.2.1 Ψυχοδερματολογικά Νοσήματα...........................................22 3. Ψυχοφυσιολογικές (ψυχοσωματικές) δερματοπάθειες 3.1 Εισαγωγή..............................................................................................24 3.2 Δερματολογικά νοσήματα που επιδεινώνονται από την κακή ψυχι κή υγεία................................................................................................25 3.2.1 Ψωρίαση........................................................................................25 3.2.2 Ροδόχροη Νόσος...........................................................................27 3.2.3 Ατοπική Δερματίτιδα......................................................................28 3.2.4 Σμηγματορροϊκό έκζεμα ενηλίκων..................................................30 3.2.5 Ακμή...............................................................................................31 3.2.6 Δυσιδρωσικό έκζεμα......................................................................33 3.2.7 Γυροειδής αλωπεκία......................................................................34 3.2.8 Απλός έρπης..................................................................................36 3.2.9 Υπερίδρωση...................................................................................38 3.2.10 Θεραπεία του δέρματος με τοπικά σκευάσματα..........................39 4. Πρωτοπαθείς Ψυχιατρικές Νόσοι 4.1 Εισαγωγή..............................................................................................40 4.2 Ψύχωση-Νεύρωση................................................................................40 4.3 Συναισθηματικές διαταραχές.................................................................44 4.3.1 Εισαγωγή.......................................................................................44 4.3.2 Κατάθλιψη......................................................................................44 4.3.3 Μανία.............................................................................................47 4.3.4 Καταθλιπτικές διαταραχές.............................................................50 4.3.5 Διπολικές διαταραχές....................................................................51 4.4 Ορισμός και Ταξινόμηση.......................................................................54 4.5 Μονοσυμπτωματικές Υποχονδριακές Ψυχώσεις..................................54 4.5.1 Παρασιτική Ψευδαίσθηση..............................................................55 4.6 Σωματοδυσμορφικήδιαταραχή.............................................................56 4.7 Φοβίες...................................................................................................57 4.8 Ιδιοκαταναγκαστικές (Ψυχοκαταναγκαστικές) Νόσοι............................58 4.8.1 Τραυματική Ακμή...........................................................................58 4.8.2 Τριχοτιλλομανία.............................................................................59 4.8.3 Διαταραχές Ονύχων από ψυχολογικά αίτια...................................60 4.9 Αυτοπροκαλούμενες και Υποκριτικές Νόσοι (Παθομιμία).....................62 4.9.1 Τεχνητή Δερματίτις (Προκλητή Δερματίτις)....................................63 4.9.2 Προκλητή Υποδερματίτις................................................................64 4.9.3 Νευρωτικές Εκδορές......................................................................65 5. Δευτεροπαθείς Ψυχιατρικές Νόσοι (ΣώματοΨυχικές) 5.1 Εισαγωγή..............................................................................................66 5.2 Φυσιολογικές αντιδράσεις στα Δερματικά προβλήματα........................66 5.3 Ο ρόλος του στρες στις δερματικές παθήσεις.......................................67 5.4 Ο ρόλος των δερματικών ασθενειών στην ψυχοκοινωνική ευημερία...69 6. Χρόνιες διαταραχές της αισθητικότητας του δέρματος 6.1 Εισαγωγή..............................................................................................71 6.2 Κνησμός................................................................................................71 6.2.1 Παθοφυσιολογία του κνησμού......................................................71 6.2.2 Απλός λειχήνας.............................................................................72 6.3 Αδυναμία διαπίστωσης παθολογικών φυσικών-κλινικών σημείων.......74 6.3.1 Συγκινησιακές παθήσεις...............................................................74 6.3.2 Κνήφη............................................................................................76 7. Συχνές ψυχοδερματολογικές διαταραχές στα παιδιά 7.1 Εισαγωγή..............................................................................................77 7.2 Τεχνητή δερματίτις................................................................................77 7.3 Νευρωτικές εκδορές..............................................................................78 7.4 Βλάβες σε ακμοειδή στοιχεία................................................................79 7.5 Τριχοτιλλομανία....................................................................................80 7.6 Καθ' έξιν τικ (tic από συνήθεια)............................................................81 7.7 Ονυχοφαγία, ονυχοτιλλομανία, ονυχομανία..........................................82 7.8 Συμπέρασμα.........................................................................................83 8. Αντιμετώπιση Ψυχοδερματολογικών Νοσημάτων 8.1 Εισαγωγή..............................................................................................84 8.2 Ο ρόλος του δερματολόγου στην αντιμετώπιση των ψυχοδερματολογι- κών ασθενών.......................................................................................85 8.3 Φαρμακευτική Αγωγή...........................................................................87 8.3.1 Ψυχωσικά Φάρμακα.....................................................................87 8.3.2 Αντικαταθλιπτικά Φάρμακα...........................................................89 8.3.3 Ηρεμιστικά-Αγχολυτικά Φάρμακα.................................................90 8.3.4 Συνδυασμοί Φαρμάκων................................................................91 8.4 Θεραπευτικά μοντέλα ψυχοδερματολογικών νοσημάτων.....................92 8.4.1 Εισαγωγή......................................................................................92 8.4.2 Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία......................................................92 8.4.3 Αναλυτικά προσανατολισμένη Ψυχοθεραπεία..............................93 8.4.4 Συμπεριφορική θεραπεία..............................................................93 8.4.5 Τεχνικές χαλάρωσης.....................................................................93 8.4.6 Βιοανάδραση/βιοανατροφοδότηση...............................................94 8.4.7 Ύπνωση........................................................................................95 8.4.8 Ομαδική Θεραπεία........................................................................96 8.4.9 Ομαδική Ψυχοθεραπεία................................................................96 8.5 Η σημασία για μία ολιστική προσέγγιση................................................97 8.5.1Αναγκαιότητα εναλλακτικής προσέγγισης.....................................98 Συμπεράσματα ...........................................................................................100 Βιβλιογραφία...............................................................................................101
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12030
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.