Ατυχήματα στους χώρους παροχής νοσηλευτικής φροντίδας (Bachelor thesis)

Σταθόπουλος, Γεώργιος/ Τσιάκαλου, Νικολέτα


Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση και παρουσίαση των διαφόρων μορφών ατυχημάτων που είναι πιθανό να συμβούν σε χώρους παροχής νοσηλευτικής φροντίδας. Τέτοια φαινόμενα απαντώνται ευρέως στην καθημερινή νοσηλευτική πρακτική και είναι σημαντικό ο επαγγελματίας υγείας να είναι ενήμερος όχι μόνο για τη συχνότητα εμφάνισης τους, αλλά και για τα αίτια πρόκλησης τους, καθώς και τις πιθανές και σύγχρονες μεθόδους πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης τους. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ανασκόπηση της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Η παρουσίαση των δεδομένων θα γίνει όπως αυτά ανακύπτουν μέσα από πρόσφατες έρευνες. Απώτερος στόχος είναι η συμβολή στην προσφορά μιας ολιστικής και αποτελεσματικής φροντίδας υγείας για τους ασθενείς και ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το προσωπικό υγείας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Accidents—Prevention
Ατυχήματα--Πρόληψη
Nursing--Safety measures
Νοσηλευτική--Μέτρα ασφαλείας
Keywords: Ιατρικά ατυχήματα;Νοσηλευτική φροντίδα;Medical accidents;Nursing care
Description: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση και παρουσίαση των διαφόρων μορφών ατυχημάτων που είναι πιθανό να συμβούν σε χώρους παροχής νοσηλευτικής φροντίδας. Τέτοια φαινόμενα απαντώνται ευρέως στην καθημερινή νοσηλευτική πρακτική και είναι σημαντικό ο επαγγελματίας υγείας να είναι ενήμερος όχι μόνο για τη συχνότητα εμφάνισης τους, αλλά και για τα αίτια πρόκλησης τους, καθώς και τις πιθανές και σύγχρονες μεθόδους πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης τους. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ανασκόπηση της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Η παρουσίαση των δεδομένων θα γίνει όπως αυτά ανακύπτουν μέσα από πρόσφατες έρευνες. Απώτερος στόχος είναι η συμβολή στην προσφορά μιας ολιστικής και αποτελεσματικής φροντίδας υγείας για τους ασθενείς και ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το προσωπικό υγείας.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12012
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12012
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.