Η λεϊσμανίαση στο σκύλο (Bachelor thesis)

Τιτιρασβίλι, Μέγκυ


Η λεϊσμανίαση είναι μια ασθένεια που προκαλείται από διάφορα είδη του πρωτοζώου Leishmania spp. Τον ενδιάμεσο ξενιστή αποτελούν θηλυκοί φλεβοτόμοι ενώ οι τελικοί ξενιστές, οι οποίοι τελικά εμφανίζουν και τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου είναι διάφορα σπονδυλωτά, όπως ο σκύλος και ο άνθρωπος. Σε ότι αφορά στη λεϊσμανίαση του σκύλου ή αλλιώς CanL (Canine Leishmaniasis), το παράσιτο βρίσκεται ευρέως εξαπλωμένο μέσα στον οργανισμό, προκαλώντας μια πολυσυστημική λοίμωξη. Η διάγνωση της CanL μπορεί να γίνει με ένα συνδυασμό μεθόδων όπως είναι η ανίχνευση του παρασίτου στους ιστούς και τα υγρά του ζώου, η ανοσοδιάγνωση, οι αιματολογικές, βιοχημικές και ορολογικές εξετάσεις. Για την αντιμετώπισή της έχουν αναπτυχθεί διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα που κάνουν χρήση παρασιτοκτόνων, παρασιτοστατικών και ανοσορυθμιστικών φαρμάκων και έχουν ως στόχο την υποχώρηση των συμπτωμάτων και την παρασιτολογική ίαση του ζώου. Παρόλα αυτά, δεν είναι πάντοτε σίγουρο ότι η μόλυνση οδηγεί σε νόσο και εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων αλλά ούτε και αν το ζώο θα παρουσιάσει πλήρη ανάρρωση, υποτροπή ή παραμονή σε λανθάνουσα κατάσταση μετά τη θεραπεία. Αυτό το γεγονός δημιουργεί το πρόβλημα των σκύλων-φορέων, οι οποίοι αποτελούν πηγές μετάδοσης και εξάπλωσης της νόσου. Έτσι, για αποτελεσματικότερο έλεγχο της CanL, απαιτείται η επιβολή όχι μόνο θεραπείας αλλά και πρόληψης, με ένα συνδυασμό στρατηγικών ελέγχου του φορέα (ψεκασμοί με αντομοκτόνα), αποτροπής νυγμάτων (ειδικά κολάρα και λοσιόν), καθώς και με εμβολιασμό των σκύλων. Στο εργαστηριακό μέρος της εργασίας παρουσιάζονται 3 περιστατικά CanL, οι διαγνωστικές εξετάσεις που οδήγησαν στη διαπίστωση της νόσου, καθώς και η εκάστοτε στρατηγική αντιμετώπισης της νόσου
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Keywords: λεϊσμανίαση;σκυλιά;leishmania;σπονδυλωτά;πολυσυστημική λοίμωξη;CanL;θεραπευτικά πρωτόκολλα;παρασιτοκτόνα;παρασιτολογική ίαση
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤΡΟΔ-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2018—10187
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11971
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Titirasvili.pdf23.71 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11971
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.