Η παρβοεντερίτιδα του σκύλου (Bachelor thesis)

Χαλκιά, Ελένη


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΧαλκιά, Ελένηel
dc.date.accessioned2020-05-15T20:41:25Z-
dc.date.available2020-05-15T20:41:25Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11970-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤΡΟΔ-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2018—10188el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectπαρβοεντερίτιδαel
dc.subjectαιτιολογίαel
dc.subjectπαθογένειαel
dc.subjectσυμπτωματολογίαel
dc.subjectμετάδοσηel
dc.subjectπρόληψηel
dc.subjecttest parvoen
dc.subjectδιάγνωσηel
dc.subjectσκύλοςel
dc.subjectparvoenteritisen
dc.subjectetiologyen
dc.subjectpathogenesisen
dc.subjecttransmissionen
dc.subjectsymptomatologyen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectparvo testen
dc.subjectdiagnosisen
dc.subjectdogen
dc.subject.lcshΛοιμώξεις του σκύλου παρβοϊούel
dc.subject.lcshΚτηνιατρική ιολογίαel
dc.subject.lcshΣκύλοι ως φορείς ασθένειαςel
dc.subject.lcshΣκύλοι -- Λοιμώξειςel
dc.subject.lcshΣκύλοι -- Ιογενείς ασθένειεςel
dc.subject.lcshΠαρβοϊοίel
dc.titleΗ παρβοεντερίτιδα του σκύλουel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.contributorNameΧαλκιά, Ελένηel
heal.identifier.secondary10188-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγήςel
heal.publicationDate2018-10-11-
heal.bibliographicCitationΧαλκιά, Ε. (2018). Η παρβοεντερίτιδα του σκύλου (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη.el
heal.abstractΗ παρβοεντερίτιδα του σκύλου είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια που πλήττει κυρίως ανεμβολίαστους νεαρούς σκύλους και προκαλεί σοβαρή γαστρεντερική ασθένεια και περιστασιακά καρδιακή νόσο. Η θνησιμότητα από τον συγκεκριμένο ιό μπορεί να φθάσει ακόμα και το 90% περίπου για τα κουτάβια. Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται η μελέτη της ασθένειας αυτής, οι αιτίες που την προκαλούν, ο τρόπος που μεταδίδεται, ενώ εξετάζονται διεξοδικά τα συμπτώματα που προκαλεί στον σκύλο και οι πιθανοί τρόποι θεραπείας. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι τρόποι πρόληψης και αποφυγής του ιού αλλά και οι πιθανές επιπλοκές που μπορεί να δημιουργήσει στο ζώο. Πέρα από την θεωρητική προσέγγιση της ασθένειας, εξετάζονται δέκα κλινικά περιστατικά σκύλων που νοσηλεύτηκαν με παρβοεντερίτιδα. Στα περιστατικά αυτά μελετάται η σοβαρότητα της ασθένειας, το ιστορικό του σκύλου, η θεραπεία που ακολούθησε, καθώς και το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή. Αναφορικά με την μεθοδολογία, στο πρώτο σκέλος γίνεται βιβλιογραφική αναζήτηση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως είναι το Google Scholar, το Scopus, το Pubmed και σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών περιοδικών και εμπειρικών μελετών. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και υλικό από την βιβλιοθήκη του Τμήματος. Στο δεύτερο σκέλος, γίνεται καταγραφή των περιστατικών και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτάel
heal.abstractCanine Parvoenteritis is a very serious disease that primarily infects young dogs and causes severe gastrointestinal disease and occasionally heart disease. Mortality of this virus can even reach to about 90% for puppies. This thesis seeks to study this illness, its causes, the way it is transmitted, while thoroughly examines the symptoms it causes to the dogs and the possible ways of healing. Additionally, there are presented ways of preventing and avoiding the virus, as well as the possible complications it can cause to the animal. In addition to the theoretical approach of the disease, ten clinical cases of dogs treated with Parvoenteritis are examined. In these cases, the severity of the disease, the medical history of the dog, the treatment followed, as well as the time required to complete it, are being studied. In terms of methodology, the first part is a bibliographic search in international databases such as Google Scholar, Scopus, Pubmed and a wide range of scientific journals and empirical studies. In addition, material from the Department Library is used. In the second part, 10 cases are recorded and all information related to them, are presenteden
heal.advisorNameΜαζαράκη, Κυριακήel
heal.committeeMemberNameΜαζαράκη, Κυριακήel
heal.academicPublisherΤμήμα Ζωικής Παραγωγήςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages88-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chalkia.pdf9.42 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11970
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.