Υπερικό και δενδρολίβανο:Δραστικά συστατικά και εφαρμογή τους στην κοσμητική και αρωματοθεραπεία:Διερεύνηση αντι-UV δραστικότητας εκχυλισμάτων του υπερικού και δενδρολίβανου (Master thesis)

Γκαραγκάνη, Ευαγγελία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΓκαραγκάνη, Ευαγγελίαel
dc.date.accessioned2020-05-03T13:13:37Z-
dc.date.available2020-05-03T13:13:37Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11954-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας,2018--αα10643el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectυπερικόel
dc.subjectδεντρολίβανοel
dc.subjectδραστική ουσίαel
dc.subjectχημική σύστασηel
dc.subjectβιολογική δράσηel
dc.subjectευεξίαel
dc.subjectαισθητικήel
dc.subjectαπορρόφηση UV ακτινοβολίαςel
dc.subjecthypericumen
dc.subjectrosemaryen
dc.subjectactive substanceen
dc.subjectchemical compositionen
dc.subjectbiological activityen
dc.subjectwell-beingen
dc.subjectaestheticsen
dc.subjectUV absorptionen
dc.subject.lcshΥπερικό-Θεραπευτική χρήσηel
dc.subject.lcshΒότανα-Θεραπευτική χρήσηel
dc.subject.lcshΑρωματοθεραπείαel
dc.subject.lcshΑιθέρια έλαια-Θεραπευτική χρήσηel
dc.titleΥπερικό και δενδρολίβανο:Δραστικά συστατικά και εφαρμογή τους στην κοσμητική και αρωματοθεραπεία:Διερεύνηση αντι-UV δραστικότητας εκχυλισμάτων του υπερικού και δενδρολίβανουel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.secondaryTitleHypericum and rosemary:Active ingredients and their application in cosmetic and aromatherapy:Investigation of anti-UV activity of extracts of parsley and rosemaryen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.identifier.secondary10643-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίαςel
heal.publicationDate2018-12-18-
heal.bibliographicCitationΓκαραγκάνη, Ε.(2018).Υπερικό και δενδρολίβανο:Δραστικά συστατικά και εφαρμογή τους στην κοσμητική και αρωματοθεραπεία:Διερεύνηση αντι-UV δραστικότητας εκχυλισμάτων του υπερικού και δενδρολίβανου(Μεταπτυχιακή εργασία).Αλεξάνδρειο ΤΕΙ,Θεσσαλονίκη.el
heal.abstractΈχει αποδειχτεί μέσα από έρευνες ότι τα φαρμακευτικά φυτά καθορίζονται από την παρουσία δραστικών συστατικών που έχουν φυσιολογική επίδραση στους οργανισμούς των ανθρώπων και των ζώων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα φαρμακευτικών φυτών είναι το υπερικό και το δενδρολίβανο που διαθέτουν πληθώρα δραστικών ουσιών με ευρύ πεδίο χρήσης στη φαρμακολογία καθώς και στην κοσμητική και αρωματοθεραπεία. Στις δραστικές ουσίες του υπερικού ανήκουν ναφθοδιανθρόνες με κυριότερη την υπερικίνη, φλορογλουκινόλες με κυριότερη την υπερφορίνη και φλαβονοειδή. Επίσης, τερπενοειδή που απαντώνται στο αιθέριο έλαιο του φυτού. Στις σημαντικότερες δράσεις των ουσιών αυτών εντάσσονται οι αντικαταθλιπτικές, νευροπροστατευτικές, αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, και αντιβακτηριακές δράσεις. Η υπερικίνη, εκτος από την αντιβακτηριακή της δράση,εξαιτίας των φωτοδυναμικών ιδιοτήτων της έχει αξιοσημείωτη αντικαρκινική δράση. Μειονέκτημα της υπερικίνης είναι η δερματική φωτοτοξικότητα που προκαλεί όταν λαμβάνεται σε υψηλές συγκεντρώσεις οπότε είναι σημαντική η αυξημένη προσοχή στη χρήση του υπερικού όπως και στην αλληλεπίδρασή του με άλλα φάρμακα. Όσον αφορά το δεντρολίβανο,oι πιο αντιπροσωπευτικές τάξεις των ενώσεων στο εκχύλισμα δενδρολίβανου είναι διτερπενοειδή και φλαβονοειδή (φλαβόνες, φλαβανόνες και φλαβονόλες)με τουλάχιστον 57 ταυτοποιημένες ενώσεις. Επιπλέον, 63 διαφορετικές ενώσεις έχουν απομονωθεί από το πτητικό κλάσμα του φυτού.Στα δραστικά συστατικά του δενδρολίβανου εντάσσονται τα: α-πινένιο, 1,8 κινεόλη, καμφορά,ροσμανόλη,ισοροσμανόλη, ροσμαρινικό οξύ, καρνοσόλη, καρνοσικό οξύ, βορνεόλη και α-τερπινεόλη. Συστατικά του δενδρολίβανου έχει βρεθεί οτι παρουσιάζουν δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από ενίσχυση της μνήμης και νευροπροστατευτική δράση. Επίσης αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντιβακτηριακή και αντι-UV δράση.el
heal.abstractMedical plants are determined by the presence of active ingredients that have a normal effect on human and animal beings. A typical example of medical plants is hypericum (Hypericum Perforatum) and rosemary which have a wide range of active substances with a wide field of use in pharmacology as well as in cosmetic and aromatherapy. Among the active substances of hypericum are naphthodianthrons with hypericin being the most important member of this family, phloroglucinols, the main member of which is hyperforin and flavonoids. In addition, terpenoids are found in the plant's essential oil. The most important actions of these substances include antidepressant, neuroprotective, antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial activities. Hypericin, apart from its antibacterial action has a remarkable anti-cancer effect due to its photodynamic properties. Because of this properties, high concentrations of hypericin can cause dermal phototoxicity. Moreover, interactions with certain drugs have been mentioned. The most representative classes of compounds in Rosmarinus Officinalis extracts are diterpenoids and flavonoids (flavones, flavanones and flavonols) with at least 57 identified compounds. In addition, 63 different compounds have been isolated from the volatile fraction of the plant. The active ingredients of Rosmarinus Officinalis include: α-pinene, 1,8-quinole, camphor, rosmanol, isosporanol, rosmarinic acid, carnosol, carnosic acid, borneol and α-terpineol. Ingredients of the plant have been found to show activity in the central nervous system characterized by memory enhancement and neuroprotective action. Antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial and anti-UV effect have also been reffered.en
heal.advisorNameΕλευθερίου, Φαίδραel
heal.committeeMemberNameΕλευθερίου, Φαίδραel
heal.academicPublisherΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίαςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages107σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Garagani.pdf3.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11954
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.