Υπερικό και δενδρολίβανο:Δραστικά συστατικά και εφαρμογή τους στην κοσμητική και αρωματοθεραπεία:Διερεύνηση αντι-UV δραστικότητας εκχυλισμάτων του υπερικού και δενδρολίβανου (Master thesis)

Γκαραγκάνη, Ευαγγελία


Medical plants are determined by the presence of active ingredients that have a normal effect on human and animal beings. A typical example of medical plants is hypericum (Hypericum Perforatum) and rosemary which have a wide range of active substances with a wide field of use in pharmacology as well as in cosmetic and aromatherapy. Among the active substances of hypericum are naphthodianthrons with hypericin being the most important member of this family, phloroglucinols, the main member of which is hyperforin and flavonoids. In addition, terpenoids are found in the plant's essential oil. The most important actions of these substances include antidepressant, neuroprotective, antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial activities. Hypericin, apart from its antibacterial action has a remarkable anti-cancer effect due to its photodynamic properties. Because of this properties, high concentrations of hypericin can cause dermal phototoxicity. Moreover, interactions with certain drugs have been mentioned. The most representative classes of compounds in Rosmarinus Officinalis extracts are diterpenoids and flavonoids (flavones, flavanones and flavonols) with at least 57 identified compounds. In addition, 63 different compounds have been isolated from the volatile fraction of the plant. The active ingredients of Rosmarinus Officinalis include: α-pinene, 1,8-quinole, camphor, rosmanol, isosporanol, rosmarinic acid, carnosol, carnosic acid, borneol and α-terpineol. Ingredients of the plant have been found to show activity in the central nervous system characterized by memory enhancement and neuroprotective action. Antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial and anti-UV effect have also been reffered.
Alternative title / Subtitle: Hypericum and rosemary:Active ingredients and their application in cosmetic and aromatherapy:Investigation of anti-UV activity of extracts of parsley and rosemary
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Keywords: υπερικό;δεντρολίβανο;δραστική ουσία;χημική σύσταση;βιολογική δράση;ευεξία;αισθητική;απορρόφηση UV ακτινοβολίας;hypericum;rosemary;active substance;chemical composition;biological activity;well-being;aesthetics;UV absorption
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας,2018--αα10643
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11954
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Garagani.pdf3.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11954
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.