Ασύρματο δίκτυο αισθητήρων (WSN) που επικοινωνούν με το πρωτόκολλο ZigBee (Bachelor thesis)

Τουτζιάρης, Νικόλαος/ Τρομβούκης, Απόστολος


This bachelor thesis focuses on the analysis of communication protocols and wireless sensor networks. Wireless Local Area Networks provide easy interconnection of digital devices placed in close proximity to each other. Communication between these devices is achieved through various communication protocols. These are Bluetooth, WiFi, and the protocol we will analyze more extensively, ZigBee. ZigBee was chosen based on the advantages it has in relation to the other corresponding technologies. Some of these criteria include low consumption, flexible and scalable network, network security, etc. A wireless sensor network consists of at least one sensor connected to the communication module and a central processor that receives the sensor measurements. The sensors we can use vary according to our needs. Such a network of sensors can be found in many industrial applications and in consumer applications since the Internet of Things (IoT) gets more and more into our lives. In the research section, we are working on creating a ZigBee network where communication is achieved through the Texas Instruments module ez430-rf2500. By connecting a HIH8121 sensor to the network, we receive humidity and temperature measurements and display them on our computer screen
Alternative title / Subtitle: Wireless sensor network communicating with the ZigBee protocol
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Keywords: ασύρματο δίκτυο αισθητήρων;ανάλυση πρωτοκόλλων επικοινωνίας;ασύρματα τοπικά δίκτυα;πρωτόκολλα επικοινωνίας;Bluetooth;WiFi;ZigBee
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ-Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 2018—9842
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11952
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11952
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.