Οι ιδιαιτερότητες μιας μη συστημικής τράπεζας: (Bachelor thesis)

Ρωφαλίκου, Αντωνία/ Μόσχου, Δάφνη


Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, των συστημικών και μη συστημικών τραπεζών και η χρηματοοικονομική ανάλυση της Τράπεζα Αττικής. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται κάποιες βασικές έννοιες του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αναφέρονται οι αρμοδιότητες των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν. Το δεύτερο κεφάλαιο εισάγει την έννοια της συστημικότητας ανάμεσα στις τράπεζες και παρουσιάζει ειδικότερα τις μη συστημικές τράπεζες. Οι τράπεζες που ορίστηκαν ως μη συστημικές, συγχωνεύτηκαν ή εξαγοράστηκαν από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας. Στην συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία χρηματοοικονομική ανάλυση για την Τράπεζα Αττικής, για την τελευταία πενταετία (2012- 2015). Η ανάλυση γίνεται με την βοήθεια αριθμοδεικτών έτσι ώστε να αποδειχθεί η αποδοτικότητα, η ρευστότητα, η κεφαλαιακή επάρκεια και η ποιότητα του ενεργητικού της συγκεκριμένης τράπεζας. Επίσης, αναφερόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της νέας εποχής και αναλύοντας το, καθώς είναι το E-banking στην Τράπεζας Αττικής
Alternative title / Subtitle: Η περίπτωση της τράπεζας Αττικής
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: ιδιαιτερότητες;τράπεζες;μη συστημικές τράπεζες;τράπεζα Αττικής;ελληνικό τραπεζικό σύστημα;χρηματοοικονομική ανάλυση;χρηματοπιστωτικό σύστημα;τραπεζικά ιδρύματα;συστημικότητα;e-banking
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2018—10019
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11929
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rofalikou_Moschou.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11929
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.