Ανάπτυξη συστημάτων σωματικών μη επεμβατικών μετρήσεων (Bachelor thesis)

Γιαλιά, Αικατερίνη/ Κεφαλά, Μαρία


The main subject of this dissertation is the pulsed and epidermal measurements in a human by means of a microcontroller. The micro-controller will undertake the collection and processing of the data it received from dedicated sensors. After processing the data and if the data are considered dangerous to humans, it will send a message to a particular mobile phone number, giving the exact location of the device. The role of data processing in this prototype will be undertaken by an arduino, while the data acquisition will be performed by means of a pulse sensor. Site information will be provided by a GPS and a GSM
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Keywords: παλμικές μετρήσεις;επιδερμικές μετρήσεις;ανθρώπινος οργανισμός;μικροελεγκτής;συλλογή και επεξεργασία δεδομένων;αισθητήρια;arduino mega;αισθητήρας παλμών;λήψη δεδομένων;GPS;GSM
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ-Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2018—10029
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11920
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11920
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.