Η επίδραση του χρόνου αποθήκευσης στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του συμπυκνωμένου κονσερβοποιημένου γάλακτος και στην πορεία διάβρωσης των μεταλλικών περιεκτών (Master thesis)

Μαυρίδου, Ιωάννα-Ευαγγελία


A series of samples of unsweetened condensed cow’s milk packed in tin or aluminum cans were examined as far as any changes in their physicochemical characteristics occurred during their storage up to 96 months the tinned cans and up to 48 months the aluminum ones. Moreover, the corrosion rate of the empty cans was assessed by measuring the changes in concentration of metals migrated to milk from the container in relation to their storage time.The results indicated that phase separation in the contents of the cans occurred and the amount of the precipitate formed was proportional to the storage time. The pH of the milk was reduced with the storage time as well as the viscosity of the liquid phase. The colour of the milk was darkened due to browning reactions occurred during the heat treatment of the cans. The iron content of the cans was increased substantially more than the tin content suggesting that the corrosion mechanism in the tinned cans was that of pitting corrosion.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Keywords: συμπυκνωμένο γάλα;φυσικοχημικά χαρακτηριστικά;διάβρωση;αποθήκευση;σίδηρος
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΤΓΤΤΔ-Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,2018-αα10694
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11895
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mauridou.pdf3.09 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11895
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.