Σχεδιασμός εμπειρίας χρηστών για βιβλιοθήκες και η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί, Ηνωμένο Βασίλειο (Bachelor thesis)

Κοκκαλίδου, Εριφύλη


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚοκκαλίδου, Εριφύληel
dc.date.accessioned2020-04-27T12:39:00Z-
dc.date.available2020-04-27T12:39:00Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11815-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης,2018--αα10534el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΒιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντίel
dc.subjectβιβλιοθήκεςel
dc.subjectδιαδικτυακή παρουσίαel
dc.subjectεξυπηρέτησηel
dc.subjectευχρηστίαel
dc.subjectιστοσελίδα βιβλιοθήκηςel
dc.subjectκτήριο βιβλιοθήκηςel
dc.subjectμέθοδοι έρευνας χρηστώνel
dc.subjectπολιτικέςel
dc.subjectρόλος των βιβλιοθηκώνel
dc.subjectσημεία αλληλεπίδρασηςel
dc.subjectσχεδιασμός εμπειρίας χρηστώνel
dc.subjectυπηρεσίες βιβλιοθήκηςel
dc.subjectlibrariesen
dc.subjectlibrary buildingen
dc.subjectlibrary servicesen
dc.subjectlibrary websiteen
dc.subjectonline presenceen
dc.subjectpoliciesen
dc.subjectrole of the libraryen
dc.subjecttouchpointsen
dc.subjectUniversity of Dundee Library and Learning Centreen
dc.subjectusabilityen
dc.subjectuser experience designen
dc.subjectuser research methodsen
dc.subjectuser serviceen
dc.subjectUX designen
dc.subject.lcshΒιβλιοθήκες-Αυτοματισμόςel
dc.subject.lcshΒιβλιοθηκονομίαel
dc.subject.lcshΒιβλιοθήκες,Ακαδημαϊκές-Μεγάλη Βρετανίαel
dc.titleΣχεδιασμός εμπειρίας χρηστών για βιβλιοθήκες και η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί, Ηνωμένο Βασίλειοel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.secondaryTitleUser experience design for libraries and the case of the University of Dundee Library and Learning Centre, UKen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.identifier.secondary10534-
heal.dateAvailable2020-04-27T12:40:00Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησηςel
heal.publicationDate2018-11-27-
heal.bibliographicCitationΚοκκαλίδου, Ε.(2018).Σχεδιασμός εμπειρίας χρηστών για βιβλιοθήκες και η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί, Ηνωμένο Βασίλειο(Πτυχιακή εργασία).Αλεξάνδρειο ΤΕΙ,Θεσσαλονίκηel
heal.abstractΟι βιβλιοθήκες σήμερα καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους με σκοπό να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του κοινού που εξυπηρετούν. Ο Σχεδιασμός Εμπειρίας Χρηστών μπορεί να βοηθήσει τις βιβλιοθήκες να κατανοήσουν καλύτερα τους χρήστες τους, ώστε να τους παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και παροχές. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει αναλυτικά την διαδικασία του UserExperienceDesign, από το στάδιο της έρευνας χρηστών έως τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των εκάστοτε Σημείων Αλληλεπίδρασης του χρήστη με τη βιβλιοθήκη. Ακόμα, γίνεται παρουσίαση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί στη Σκωτία και σχολιάζεται η εμπειρία των χρηστών σε αυτήν. Τέλος, εκθέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία αυτή και στη συνέχεια γίνονται προτάσεις για περεταίρω μελέτη πάνω στο θέμα.el
heal.abstractLibraries today are required to redefine their role in order to be able to meet the needs of the public they serve. User Experience Design can help libraries understand their users better, so that they can provide them better services and facilities. This project aims to present the process of User Experience Design, from the stage of user research to the optimization of each individual touchpoint. Furthermore, the Main Library of the University of Dundee is presented and the experience of its users is discussed. Lastly, the conclusions of this project are presented and, in addition, some suggestions are made for further study on the topic.en
heal.advisorNameΠολυδωράτου, Παναγιώταel
heal.committeeMemberNameΠολυδωράτου, Παναγιώταel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησηςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages106σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokkalidou.pdf7.85 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11815
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.