Σχεδιασμός εμπειρίας χρηστών για βιβλιοθήκες και η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Νταντί, Ηνωμένο Βασίλειο (Bachelor thesis)

Κοκκαλίδου, Εριφύλη


Libraries today are required to redefine their role in order to be able to meet the needs of the public they serve. User Experience Design can help libraries understand their users better, so that they can provide them better services and facilities. This project aims to present the process of User Experience Design, from the stage of user research to the optimization of each individual touchpoint. Furthermore, the Main Library of the University of Dundee is presented and the experience of its users is discussed. Lastly, the conclusions of this project are presented and, in addition, some suggestions are made for further study on the topic.
Alternative title / Subtitle: User experience design for libraries and the case of the University of Dundee Library and Learning Centre, UK
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Keywords: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Νταντί;βιβλιοθήκες;διαδικτυακή παρουσία;εξυπηρέτηση;ευχρηστία;ιστοσελίδα βιβλιοθήκης;κτήριο βιβλιοθήκης;μέθοδοι έρευνας χρηστών;πολιτικές;ρόλος των βιβλιοθηκών;σημεία αλληλεπίδρασης;σχεδιασμός εμπειρίας χρηστών;υπηρεσίες βιβλιοθήκης;libraries;library building;library services;library website;online presence;policies;role of the library;touchpoints;University of Dundee Library and Learning Centre;usability;user experience design;user research methods;user service;UX design
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης,2018--αα10534
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11815
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokkalidou.pdf7.85 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11815
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.