Η λειτουργικότητα του θωρακικού διαφράγματος (Bachelor thesis)

Σαχπατσίδου, Ευγενία


Taking into consideration the reasoning and conclusions of modern scientific research, we assume that there may be a bidirectional mutual relationship between the thoracic diaphragm, internal organs and various systems of the human organism.This study aimed to investigate the functionality of the thoracic diaphragm and its relationship, besides respiration, with other structures and functions of the human body.We searched the online database Medline, for articles published in recent years using the keywords “diaphragm”, development, anatomic connection, function, dysfunction, core stability, evaluation manual therapy, PNF, osteopathic. We also handsearched references lists of the included studies. The last search took place on 26.08.2018.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Keywords: διάφραγμα;συνδέσεις;δυσλειτουργία;κεντρική σταθερότητα;αξιολόγηση;οστεοπαθητική;diaphragm;connections;dysfunction;core stability;evaluation;osteopathic;manual therapy;PNF
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Φυσικοθεραπείας,2018--αα10540
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11809
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sahpatsidou.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11809
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.