Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (Bachelor thesis)

Καλαϊτζίδου, Αναστασία


Η αιμόσταση λειτουργεί σαν ένας φυσιολογικός μηχανισμός του οργανισμού, έχοντας δυο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να εμποδίζει την απώλεια του αίματος από μικρές ή μεγάλες βλάβες που έχουν υποστεί τα αιμοφόρα αγγεία. Ο δεύτερος στόχος της αιμόστασης είναι να εξασφαλίζει την ομαλή κυκλοφορία του αίματος στα μικρά ή μεγάλα αιμοφόρα αγγεία. Συνεπώς κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η σωστή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του μηχανισμού της αιμόστασης διασφαλίζει την στεγανότητα του τοιχώματος των αγγείων, την βατότητα του αυλού των αγγείων και την ρευστότητα του αίματος. Η αιμόσταση πραγματοποιείται μέσα από τρεις βασικές βιολογικές λειτουργίες και αυτές είναι η λειτουργία των αιμοπεταλίων, των παραγόντων πήξης στο πλάσμα και το τοίχωμα των αγγείων του αίματος. Επιπρόσθετα στις λειτουργίες της αιμόστασης συμμετέχουν και με έμμεσο τρόπο τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα λευκά αιμοσφαίρια τα οποία με τους παράγοντες που απελευθερώνουν ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια και τον ιστικό παράγοντα. Η αιμόσταση όμως δεν λειτουργεί πάντα έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο μηχανισμός της αιμόστασης δεν επαρκεί και εκφράζεται κλινικά με αιμορραγικά σύνδρομα. Είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν τα αιμορραγικά σύνδρομα σε έναν τραυματισμό μικρό ή μεγάλο και συχνά εμφανίζονται χωρίς κάποια αφορμή. Σε αντίθεση η εκτροπή του μηχανισμού της πήξης οδηγεί προς την ενδαγγειακή πυροδότηση, έχοντας σαν αποτέλεσμα την κλινική εμφάνιση θρόμβωσης που είναι ένα τοπικό φαινόμενο ή διάχυτης ενδαγγειακής πήξης που είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Keywords: αιμόσταση;στεγνότητα τοιχώματος αγγείων;αιμοπετάλια;ενδαγγειακή πυροδότηση;θρόμβωση
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων,2018--αα10549
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11801
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalaitzidou.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11801
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.