Πληροφοριακός γραμματισμός και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: διερεύνηση δεξιοτήτων πληροφοριακού γραμματισμού χρηστών της βιβλιοθήκης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Συλαίου, Στέλλα/ Χατζηλία, Μαργαρίτα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πληροφοριακός γραμματισμός - Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες;Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης;Δεξιότητες ΠΓ;Εκπαίδευση χρηστών;Πληροφοριακή παιδεία;Έρευνα ΠΓ - Μουσεία
Issue Date: 14-Jul-2015
Abstract: Παρόλο που διεθνείς οργανισμοί έχουν αναπτύξει και πιστοποιήσει κατευθυντήριες οδηγίες για τον Πληροφοριακό Γραμματισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχει καταγραφή του επιπέδου των δεξιοτήτων ΠΓ των φοιτητών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε σχέση με τις συγκεκριμένες οδηγίες. Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει το επίπεδο δεξιοτήτων Πληροφοριακού Γραμματισμού στην κοινότητα των πρωτοετών φοιτητών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ώστε α) να εξεταστεί εάν υπάρχει ανάγκη για ενσωμάτωση των προγραμμάτων ΠΓ που παρέχει η βιβλιοθήκη στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων, και β) να διαμορφωθούν προτάσεις βελτίωσης στα σεμινάρια ΠΓ που παρέχει η Βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τις αδυναμίες των φοιτητών όπως έχουν αποτυπωθεί από την έρευνα.
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο -- Σχολή Κοινωνικών Επιστημών -- ΜΠΣ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, 2013
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1180
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chatzilia_Margatita.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1180
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.