Έρευνα για τις ιαματικές πηγές στην Ελλάδα και πρόταση δημιουργίας δικτυακού τόπου για την παρουσίαση και προβολή των ελληνικών ιαματικών πηγών (Master thesis)

Πολίτη, Κωνσταντίνα


The tourism industry is one of the most important sectors of the Greek economy and Spa Tourism could become one of the most important sectors of tourism. Over time, tourism has become more and more important than in previous years. Although the economic crisis of recent years, which has plagued both our country and Europe in general, it was speculated that it would become an inhibiting factor on the one hand for the survival of tourism and on the other for its development, but that was not noticed. Instead, one could say that Greece has been advertised and received support from every corner of the globe because of the power of the Internet. It is therefore imperative that our country's thermal resources be promoted through an organized Website that will stimulate both summer and winter tourism. In this paper we will deal with the research and the proposal to create a Website for the presentation and promotion of the Greek Healing Resources, Trermal Springs. To investigate the necessity of having a Website, questionnaires were created with a variety of questions about Thermal Springs and were given to 370 people. Of these, 242 are women and 128 are men, 283 have visited Thermal Springs and the other 87 have never visited. Of particular interest are the answers of the participants in the research, concerning the need to create a website for the presentation and promotion of the Greek Healing Resources, with the vast majority of respondents, to consider necessary a website that advertises all Greek Spas (85.7%). , while only a very small percentage disagrees (1.7%). The results of the survey are encouraging to move forward and analyze every step required for the possibility of building a Web site and how its creation can act as a trigger for the exploitation of more Thermal Springs in Greece. The ultimate goal of this work is to make clear that the Internet has a significant contribution to the development of Spa Tourism and has the potential to open new ways to promote it.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Keywords: ιαματικές πηγές;δικτυακός τόπος;παγκόσμια διαφήμιση;ψηφιοποίηση;εξέλιξη;thermal springs;website;global advertising;digitization;evolution
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης,2018--αα10554
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11796
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Politi.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11796
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.