Η εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 1(πλαίσιο παρουσίασης Οικονομικών Καταστάσεων)παράγοντας ορθολογικής αποτύπωσης των οικονομικών δεδομένων μιας επιχείρησης και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών:Μελέτη περίπτωσης στις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών του κλάδου τροφίμων και ποτών. (Master thesis)

Δεληκώστα, Άννα


Both the investors and the creditors are not limited to a single market, but they expand their activities into international investments. Therefore, the application of I.F.R.S. aims at the transparency and uniformity of the financial statements. The main goal is to create the necessary conditions for integrated international capital markets. The International Financial Reporting Standards 1 is responsible for the presentation of the financial statements. It requires the publication of five separate financial statements and each of them presents different type of financial figures. In addition, IFRS1 shows special attention to the principles of the financial statements and ensures the high quality of information. This paper examines the degree of necessity of the I.F.R.S. in Greece, the conformity with the regulation, the influence they have on the reassessment of the internal governance and the company strategy, the development of the necessary responsibilities of the supervisory authorities and finally the assessment of the influence of historical events of accounting data manipulation for the credibility of International Accounting Standards.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο;χρηματιστήριο Αθηνών;επιχειρήσεις;επενδυτές
Description: Μεταπτυχιακή εργασία-ΣΔΟ-Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής,2018--αα10565
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11784
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Delikosta.pdf926.56 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11784
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.