Διατροφή γαλουχημένων μοσχαριών (Bachelor thesis)

Πάρπας, Κωνσταντίνος


During this trial, we studied the effect of a feed additive on the growth of lactating calves. We used 19 female calves, divided into two groups of 9 and 10 calves. One group was fed according to the diet program applied to the production unit, while on the other group’s diet the feed additive was added. The calves were being weighed once a week until the weaning age, while their food was weighed daily. Then we compared the weight gain of the calves of the two groups, and we correlated their diet with their growth. Thus, we were able to assess the effect of the feed additive on the calves’ growth. It has been ascertained that adding the feed additive to the calf diet, led to a more effective fattening of the growing calves.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Keywords: αναπτυσσόμενα μοσχάρια;πρόσθετη ύλη ζωοτροφών;πάχυνση μοσχαριών;growing calves;feed additive;fattening of calves
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓΤΤΔ-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2018--αα10578
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11771
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parpas.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11771
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.