Σταχυολόγηση Ορθόδοξων Θεολογικών ηλεκτρονικών πηγών:κριτική και αξιολόγηση (Bachelor thesis)

Καταφυλής, Ευάγγελος


Multiple resources concerning information on Christian Orthodox Theology are disposable through the Internet. Even though researchers-users are accustomed with the use of Internet on the other hand several times they end up facing problems in retrieving reliable information resources. This results from the fact that they have not been trained to use safely advanced search and suitable tools. This is the reason why they often resort to their personal experience and choose criteria of doubtful quality in order to evaluate the information they retrieve. Because of the severity that usage of information retrieved from that kind of web sites can cause to their research, it is crucial to develop skills that help making the right choice of resources that will be used. Thus, this current thesis proposes certain criteria that would be preferable to be used in evaluating and assessing oriented sites.
Alternative title / Subtitle: Gleaning of Christian Orthodox information sources:Source criticism and evaluation
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Keywords: πηγές πληροφόρησης;κριτική αξιολόγηση διαδικτυακών πηγών;διαδίκτυο;Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία;information sources;critical evaluation web sources;internet;Christian Orthodox Theology
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης,2018--αα10590
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11760
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katafylis.pdf545.89 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11760
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.