Σύνδρομο μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης στους αθλητές (Bachelor thesis)

Λαπουρίδης, Κωνσταντίνος


The femoroacetabular impingement consistutes an almost new syndrome that developed during the last decades and continues to concern in orthopedics. With the passing of time, there is an increase in performance, demands and competiting in the field of sport, which cause the exhaustion of the athlete and the development of myosceletical problems. The impingement between the acetabulum and the femoral neck-head may be due to overwork (athletes), but may also be due to hereditary factors. This project focuses on athletes trying to describe effectively the pathogenesis of this condition and the rehabilitation, either surgical or conservative, based on the new researches and aspects.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Keywords: μηροκοτυλιαία πρόσκρουση;πυελομηρικός ρυθμός;αθλητές;αποκατάσταση;πόνος ισχίου;femoroacetabular impingement;pelvifemoral rhythm;athletes;rehabilitation;hip pain
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Φυσικοθεραπείας,2018--αα10595
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11755
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapouridis.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11755
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.