Προσδιορισμός αντιοξειδωτικής δράσης και φαινολικών ενώσεων σε δείγματα σιδερίτη (Master thesis)

Γκαϊδατζή, Ευθαλία


The aim of this study was to determine the total phenolic components and the antioxidant capacity of the variety of sideric species (S. syriaca, S. raeseri, S. euboea, S. scardica) as well as the determination of the total phenolic components and its antioxidant capacity in a commercial beverage called “tuvunu” produced by a local company and comparison with each other. The Folin-Ciocalteau method was used to determine the total phenolic components, while the DPPH and ABTS methods were used to determine the antioxidant capacity. Specifically, 5 species of Siderite were measured together with the Tuvunu beverage which after boiling they measured spectrophotometrically. The statistical analysis was done with the Excell program.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
Keywords: σιδερίτης;αρωματικά φυτά;αντιοξειδωτικά;φαινόλες;sideritis;aromatic plants;antioxidants;phenols
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΤΓΤΤΔ-Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας,2018--αα10266
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11713
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gaidatzi.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11713
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.