Μελέτη ενός πρότυπου καταδυτικού κέντρου (Bachelor thesis)

Ταραζά, Μαρία/ Μαυραντζάς, Δήμος


The present dissertation deals with the survey of the current situation and the necessity for development prospects of the diving tourism in Greece, the defaults of the already existing diving centers, the work required for the construction of a model diving center, its costing, the timing issue of the construction work as well as the investment evaluation. The building, which constitutes the case study, is located in Chalkidiki while the load bearing structure is of reinforced concrete. The study focuses on the activities analyses which are required for the completion of a medium-sized construction work, and it includes its completion time setting, its costing, and the coordination of the required resources.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
Keywords: καταδυτικό κέντρο;κατασκευή;κοστολόγηση;οπλισμένο σκυρόδεμα
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ-Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής,2018--αα10303
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11680
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taraza-Maurantzas.pdf2.72 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11680
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.