Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ατόμων με ρευματοειδή αρθρίτιδα (Bachelor thesis)

Δέλλιου, Αικατερίνη/ Radici, Denisa


Οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν μια από τις σημαντικότερες ασθένειες των ενηλίκων, κυρίως εξαιτίας των αυτοάνοσων διαταραχών που προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισμό. Υπάρχουν πάνω από 200 ρευματικές παθήσεις που τυπικά επηρεάζουν τις αρθρώσεις, τους τένοντες, τους συνδέσμους, τα οστά και τους μύες. Ορισμένες μάλιστα από αυτές, οι λεγόμενες αυτοάνοσες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, προσβάλλουν και άλλα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού όπως τους πνεύμονες, την καρδιά, τους νεφρούς, τα μάτια, τον εγκέφαλο καθώς και άλλα μέρη του ανθρώπινου οργανισμού. Μία από τις πιο συχνές αρθρίτιδες που συναντάμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ). Αποτελεί τον κύριο εκπρόσωπο των ρευματοειδών παθήσεων και η αποθεραπεία της διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι επίπονη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθεί η ποιότητα ζωής που μπορούν να έχουν τα άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν. Παράλληλα θα αναφερθούν στις βασικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένας ενήλικας με ρευματοειδή αρθρίτιδα στην ποιότητα ζωής του καθώς πρόκειται συνήθως για μια χρόνια ασθένεια που επηρεάζει όχι μόνο την σωματική αλλά και την ψυχική του υγεία Επιπρόσθετα θα ασχοληθούμε με την κλινική εικόνα των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, την πορεία της νόσου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι την διόρθωση των βλαβών και την αποκατάσταση όλων των λειτουργιών, καθώς συνήθως παρατηρούνται αλλαγές στην εικόνα του σώματος αλλά και στην συμπεριφορά του ασθενούς.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Keywords: ρευματοειδής αρθρίτιδα;ποιότητα ζωής;ρευματικά νοσήματα;αυτοανοσία;παράγοντες κινδύνου;συννοσηρότητα
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ- Τμήμα Νοσηλευτικής,2018--αα10326
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11658
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Delliou-Radici.pdf523.86 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11658
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.