Οι αγοραστικές προτιμήσεις των καταναλωτών φέτας (Master thesis)

Καμπουρίδης, Στέφανος


Feta is the most important dairy product of sheep and goat farming in our country with a strong export character and has been registered after many and intense litigation as a Greek PDO product. The production and marketing of feta is of particular importance for the economy of many, especially disadvantaged, regions and a significant part of our country's population. The purpose of this postgraduate dissertation is to study the consumer preferences of Thessaloniki's fodder group in feta and especially its PDO characteristics. The dissertation was based on primary data, which was drawn from interviews through a structured questionnaire. The survey sample consisted of 151 feta consumers and the survey time ran from January 2018 to February 2018. The statistical analysis of the survey was carried out with the SPSS statistical packet. Initially, a descriptive analysis of the survey data was performed and chi square (x2) control statistics were then used to control the consumer's qualitative characteristic. In summary, the results of the survey show that consumers are aware of PDO certification of feta, trust it, and consider it a guarantee of superior quality and honesty. The main criteria that take into account for its purchase are its Greek and hygiene / safety. Finally, there is a significant percentage of feta-feta consumers who are willing to buy it without regard for the low price of feta cheese
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Keywords: φέτα;προτιμήσεις καταναλωτών;γαλακτοκομικά προϊόντα;ελληνική αιγοπροβατοτροφία;ελληνικό Π.Ο.Π προϊόν;εμπορία της φέτας
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤΡΟΔ-Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2018—9801
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11655
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kampouridis.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11655
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.