Χωλότητα στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες (Bachelor thesis)

Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης


Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε μια προσπάθεια κατανόησης της χωλότητας στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, τις αιτίες που την προκαλούν καθώς και τα μέτρα πρόληψης για τη διασφάλιση της υγειάς των ζώων και την οικονομική ευημερία της επιχείρησης. Αρχικά ήταν αναγκαίο να αναλυθεί η φυσιολογική μετακίνηση των αγελάδων και το ανατομικό υπόβαθρο των άκρων ώστε το πρόβλημα να είναι πιο κατανοητό. Στη συνεχεία αναφερθήκαμε στα συμπτώματα της χωλότητας και στους μηχανισμούς βαθμολόγησης της μετακίνησης που διευκολύνει με μια απλή παρατήρηση τον εντοπισμό του προβλήματος και την σοβαρότητα του. Έτσι σύμφωνα με τη σοβαρότητα του γνωρίζουμε τις δυσάρεστες επιπτώσεις, καθώς και τον τρόπο που πρέπει να το επιλύσουμε. Το πρόβλημα της χωλότητας είναι πολύπλευρο και γι’ αυτό έγινε μια προσπάθεια προσέγγισης των αιτιών καθώς και της πρόληψης έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να την κατανοήσει προτείνοντας ριζικές λύσεις για την εκάστοτε περίπτωση. Σε μια αγελαδοτροφική εκμετάλλευση η χωλότητα είναι το τρίτο κατά σειρά πρόβλημα μετά την μαστίτιδα και την υπογονιμότητα . Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι τεράστιες γι’ αυτό και προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο το δυνατόν εύστοχη οικονομική προσέγγιση στο θέμα και να αναλύσουμε όλους τους παράγοντες των οικονομικών επιπτώσεων, δίνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη αναφορά με θέμα τις χωλότητες στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Keywords: αγελάδες;χωλότητα;γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες;γαλακτοπαραγωγικά βοοειδή;κτηνοτροφία;τρόφιμα;βιολογική αξία
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤΡΟΔ-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2018—9802
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11654
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες
Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konstantopoulos.pdf723.62 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11654
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.