Μελέτη πλωτού κυματοθραύστη (Bachelor thesis)

Ρήγας, Αριστοκλής/ Μαραϊδώνης, Θεόδωρος


In this thesis we study about floating breakwaters. We examine how wave length and water depth effect the height of waves after the breakwater. We executed thirty-seven experiments on a smaller scale breakwater. After that, we processed the results and created three diagrams in order to interpreted the relation of the above parameters
Institution and School/Department of submitter: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Keywords: μελέτη;πλωτός κυματοθραύστης;μήκος κύματος;επίδραση;ύψος υδάτινης στήλης;πειράματα
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 2018—9804
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11652
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maraidonis_Rigas.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11652
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.