Ασύρματη μεταφορά δεδομένων από Inverter φωτοβολταϊκών (Bachelor thesis)

Αμπατζής, Δημήτριος


The subject of dissertation thesis is the wireless collection of the data stored in a photovoltaic inverter with transfer and outside store from any remote point using internet. The thesis develops in four sections. The first section introduces elements that present photovoltaic properties. With regard to the mode of operation, the differences that they present in relation to the other systems of electricity generation and the environmental benefits they present. In the second section, photovoltaics is referred as systems with all the units they form. A detailed reference is made for photovoltaic inverters, panels, and future developments in their technology. In the third section, reference is made to serial communication and in particular to asynchronous transceivers as the studied inverter communicates with asynchronous serial data using the RS-485 standard. The structure and basic features of an asynchronous data packet are determined while the chapter concludes with the most important asynchronous serial communication protocols and the principles that govern them. The fourth section outlines the construction of the circuits used and PCB, follows the conclusions drawn from the monitoring of the data and the improvements that can be achieved
Alternative title / Subtitle: Wireless serial transmission from photovoltaic Inverter
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Keywords: ασύρματη μεταφορά δεδομένων;Inverter;φωτοβολταϊκά;ασύρματη εξαγωγή δεδομένων;αντιστροφέας;διασυνδεδεμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση;φωτοβολταϊκές ιδιότητες;σειριακή επικοινωνία
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ-Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 2018—9813
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11643
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abatzis.pdf4.94 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11643
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.