Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στην παραγωγή μαστίχας της Χίου: (Bachelor thesis)

Καλαμάρη, Γεωργία/ Δουρουντάκης, Ιωάννης


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαλαμάρη, Γεωργίαel
dc.contributor.authorΔουρουντάκης, Ιωάννηςel
dc.date.accessioned2020-03-28T00:00:34Z-
dc.date.available2020-03-28T00:00:34Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11641-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2018—9815el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectεπιπτώσεις των πυρκαγιώνel
dc.subjectπαραγωγή μαστίχαςel
dc.subjectμαστίχας Χίουel
dc.subjectένωση μαστιχοπαραγωγώνel
dc.subjectανάλυσηel
dc.subjectπαρουσίαση μάρκετινγκel
dc.subjectθυγατρική της Mediterrael
dc.subjectτιμολογιακή πολιτικήel
dc.subject.lcshΜαστίχα -- Ελλάδα -- Χίος (Νησί) -- Ιστορίαel
dc.subject.lcshΔενδροκομίαel
dc.subject.lcshΔασικές πυρκαγιές -- Ελλάδα -- Χίος (Νησί)el
dc.subject.lcshΕλλάδα -- Αποδημία και εποίκηση -- Κυβερνητική πολιτικήel
dc.subject.lcshΜετανάστες -- Ελλάδα -- Χίος (Νησί)el
dc.titleΟι επιπτώσεις των πυρκαγιών στην παραγωγή μαστίχας της Χίου:el
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.secondaryTitleΑνάλυση της ένωσης μαστιχοπαραγωγών Χίουel
heal.contributorNameΚαλαμάρη, Γεωργίαel
heal.contributorNameΔουρουντάκης, Ιωάννηςel
heal.identifier.secondary9815-
heal.dateAvailable2020-03-28T00:01:34Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.publicationDate2018-06-12-
heal.bibliographicCitationΚαλαμάρη, Γ. & Δουρουντάκης, Ι. (2018). Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στην παραγωγή μαστίχας της Χίου: Ανάλυση της ένωσης μαστιχοπαραγωγών Χίου (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη.el
heal.abstractΣκοπός της εργασίας είναι να αναλύσει και να καταγράψει αφενός το ρόλο που διαδραματίζει η μαστίχα στη Χίο και αφετέρου τις επιδράσεις των πυρκαγιών και του μεταναστευτικού στην παραγωγή της Μαστίχας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθούν 4 βασικοί στόχοι. Ο πρώτος στόχος περιλαμβάνει την ανάλυση της μαστίχας καθώς και της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Συγκεκριμένα, η ανάλυση της ΕΜΧ περιλαμβάνει την ιστορία της, την περίοδο της αναδιοργάνωσής της καθώς και τις επιπτώσεις της αναδιοργάνωσής της. Ο δεύτερος στόχος περιλαμβάνει την παρουσίαση του μάρκετινγκ της ΕΜΧ καθώς και της θυγατρικής της Mediterra. Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των προϊόντων μαστίχας, η ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων της μαστίχας καθώς και η τιμολογιακή πολιτική. Ο τρίτος στόχος περιλαμβάνει την ανάλυση των επιπτώσεων των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν τη Χίο το 2012 και 2016. Μέρος της ανάλυσης επικεντρώνεται στην καταστροφή ενός μεγάλου μέρους των μαστιχόδεντρων της Χίου. Τέλος, ο τέταρτος στόχο περιλαμβάνει την καταγραφή πρωτογενών δεδομένων από τους μαστιχοπαραγωγούς προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στην παραγωγή της μαστίχας, στις επιπτώσεις του μεταναστευτικού στη παραγωγή της μαστίχας καθώς και στις επιδράσεις της μαστίχας στον τουρισμό της Χίουel
heal.advisorNameΜαυρίδης, Σάββαςel
heal.committeeMemberNameΜαυρίδης, Σάββαςel
heal.academicPublisherΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages108-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalamari_Dourountakis.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11641
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.