Μηχανικές ιδιότητες ψαμμίτη στην περιοχή των Γρεβενών (Bachelor thesis)

Μπράουν, Ραφαήλ - Αναστάσιος


Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αναφέρεται στην μελέτη που πραγματοποιήθηκε με σκοπό τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των ψαμμιτών. Σε γενικές γραμμές, τα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για μηχανικούς σκοπούς και γενικά για την κατασκευή των τεχνικών έργων. Η ανάπτυξη του θέματος της εργασίας αυτής γίνεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στον ορισμό, στο είδος αλλά και την τεχνική συμπεριφορά των πετρωμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της ιζηματογένεσης και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ιζηματογενών πετρωμάτων. Στη συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά στα κλαστικά ιζήματα, δίνοντας έμφαση στους ψαμμίτες, οι οποίοι αποτελούν το κύριο θέμα έρευνας της εργασίας αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δειγματο ληψία και η διαδικασία της εργαστηριακής δοκιμής της τριαξονικής θλίψης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδιακασία της εργαστηριακής δοκιμής της σημειακής φόρτισης. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδιακασία της εργαστηριακής δοκιμής της Αντιδιαμετρικής Θλίψης (Brazilian Test) . Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία της εργαστηριακής δοκιμής του πορώδους
Institution and School/Department of submitter: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Keywords: μελέτη;μηχανικές ιδιότητες ψαμμίτη;Γρεβενά;πετρώματα;κατασκευή τεχνικών έργων;τεχνική συμπεριφορά των πετρωμάτων;διαδικασία ιζηματογένεσης;χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ιζηματογενών πετρωμάτων
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 2018—9818
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11638
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11638
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.