Επιπολής καντιντιάσεις και νεότερα δεδομένα (Bachelor thesis)

Σταμενίτου, Μάρθα/ Σαββοπούλου, Ελευθερία


Η παρούσα πτυχιακή μελέτη, με τίτλο επιπολής καντιντιάσεις , εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών μας σπουδών στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ,Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων. Θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι οι επιπολής καντιντιάσεις. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, αναπτύσσονται τα γενικά χαρακτηριστικά των μυκήτων ,η παθογένεια των επιπολής καντιντιάσεων τα νοσήματα που προκαλούν τρόποι μετάδοσης η θεραπεία και οι τρόποι πρόληψης και προφύλαξης από αυτό. Τέλος θα παρουσιαστούν στοιχεία επιδημιολογίας των μυκήτων εικόνες καθώς και κάποια παραρτήματα που σχετίζονται με αυτό
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Keywords: επιπολής καντιντιάσεις;μύκητες;επιπολής μυκητιάσεις;καντιντιασική κολπίτιδα;αιτιοπαθογένεια;καντιντίαση του στόματος
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2018—9831
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11626
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11626
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.