Διερεύνηση παραγόντων που προσθέτουν αξία στην αλυσίδα αξίας marketing των μικρομεσαίων ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Παπαϊωάννου, Σταματίνα


Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της σχολής Διοίκησης Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης με θέμα την διερεύνηση παραγόντων που προσθέτουν αξία στην αλυσίδα αξίας marketing των μικρομεσαίων ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων. Αντλήθηκαν μέσα από αρθρογραφίες καθώς και από το Διαδίκτυο. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, μια πρωτογενή έρευνα για την πρακτική εφαρμογή των παρακάτω πληροφοριών αφού πρώτα ζητήθηκε έρευνα δευτερογενών στοιχείων, όπου και πραγματοποιήθηκε αφού είναι η βιβλιογραφική έρευνα. Στη δευτερογενή έρευνα οι πηγές πληροφοριών έγιναν από την βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ αλλά και το διαδίκτυο. Η πρωτογενή έρευνα έγινε από συνεντεύξεις και συγκεκριμένα η προσωπική. Επίσης η έρευνα έγινε από ελληνικές οικογενειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου ο συνολικός αριθμός εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους 30 εργαζομένους
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: διερεύνηση παραγόντων;αλυσίδα αξίας;marketing;μικρομεσαίες επιχειρήσεις;ελληνικές επιχειρήσεις;οικογενειακές επιχειρήσεις
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2018—9845
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11615
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11615
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.