Ρομπότ μέτρησης απόστασης και αποφυγής εμποδίων σε πλατφόρμα Arduino: (Bachelor thesis)

Δαβάκης, Κυριάκος/ Παπαδόπουλος, Χαρίλαος


Οι υπέρηχοι αν και χρησιμοποιούνται φυσιολογικά από πολλά ζώα δεν είναι δυνατόν να εκμεταλλευθούν άμεσα από τον άνθρωπο επειδή δεν γίνονται αντιληπτοί με τις αισθήσεις του. Για το λόγο αυτό εμφανίσθηκε η τεχνολογία των υπερήχων πριν από πολλές δεκαετίες και σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς με κυριάρχους αυτούς της ιατρικής και της βιομηχανίας ενώ εφαρμογές της μπορούμε να συναντήσουμε και σε πληθώρα συσκευών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται καθημερινά. Στα μεγάλα πλεονεκτήματα των υπερήχων συγκαταλέγεται το γεγονός ότι είναι σχετικά ακίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία συγκρινόμενοι με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Στη πτυχιακή αυτή εργασία έγινε μελέτη, σχεδίαση, προσομοίωση και κατασκευή μιας διάταξης για τη μέτρηση της απόστασης αντικειμένων από αυτή, βασισμένη στην τεχνολογία υπερήχων και ελεγχόμενη από μικροελεγκτή,. Για την υλοποίηση την πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν γνώσεις από πολλά μαθήματα τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. . Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται και αναλύεται με κάθε λεπτομέρεια ολόκληρη η πορεία πάνω στην οποία βασίσθηκε η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κίνητρο για την διεξαγωγή της εργασίας καθώς και ο σκοπός και οι στόχοι της Εργασίας
Alternative title / Subtitle: Robot for distance measurement and obstacle clearance based on Arduino platform
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Keywords: Ανοιχτός κώδικας;αισθητήρας;Arduino;επεξεργαστής ATMega328P;μετρητική διάταξη;υπέρηχος;εφαρμογές υπερήχων;αυτοματισμός;εφαρμογές αισθητήρων;αναπτυξιακή πλακέτα;Open source;sensor;processor ATMega328P;metering device;ultrasound;ultrasound applications;automation;sensor applications;development board
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ-Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 2018—9866
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11594
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadopoulos_Davakis.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11594
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.