Δυσκολίες προσαρμογής παιδιών προσχολικής αγωγής στον παιδικό σταθμό: (Bachelor thesis)

Τσαϊρίδου, Μαρία/ Χατσαντουριάν, Αποστολία


Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει ένα περίπλοκο και ευρέως συζητήσιμο θέμα που εδράζεται φυσικά στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα διερευνηθεί το θέμα της δυσκολίας των παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας να ενταχθούν άμεσα στο πρόγραμμα της προσχολικής αγωγής. Ακόμα, θα γίνει αναφορά στα αίτια δυσκολιών προσαρμογής των παιδιών, όπως για παράδειγμα είναι ο φόβος του αποχωρισμού , πιθανές ανησυχίες που ενδεχομένως να απωθούν τα παιδιά να προσαρμοστούν κατάλληλα καθώς θα εξεταστεί και πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού αλλά και το κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον ώστε να επιτευχθεί η ομαλή ένταξη του στην προσχολική αγωγή. Έπειτα, θα παρουσιαστεί ο ρόλος των παιδαγωγών ως πηγή βοήθειας και συμβουλής τόσο στα παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας όσο και στους γονείς τους με σκοπό την επίλυση του προβλήματος που εμφανίζουν. Στη συνέχεια, λοιπόν, θα ερευνηθούν διεξοδικά οι απόψεις συγκεκριμένων παιδαγωγών πάνω στο παρών θέμα μας και στο τέλος θα οδηγηθούμε σε ένα επιθυμητό συμπέρασμα όπου θα δοθούν λύσεις και τρόποι αντιμετώπισης του ερευνητικού μας προβλήματος
Alternative title / Subtitle: Στάσεις και συμπεριφορές παιδαγωγών
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Keywords: προσαρμογή παιδιών;προσχολική αγωγή;παιδικός σταθμός;παιδαγωγοί;απόψεις παιδαγωγών
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, 2018—9885
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11576
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item.



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11576
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.