Η παθολογία των μεταμοσχεύσεων οργάνων-ιστών (Bachelor thesis)

Γκούβα, Αφροδίτη


Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η συλλογή και παρουσίαση βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, ειδικότερα τη μεταμόσχευση νεφρών, ήπατος, καρδιάς, πνευμόνων, παγκρέατος, εντέρου, δέρματος καθώς επίσης και την μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων και νησιδίων του Langerhans. Επίσης γίνεται αναφορά στην επιμέρους ιστορική αναδρομή της μεταμόσχευσης οργάνων και παρατίθενται πληροφορίες όσον αναφορά την προετοιμασία δότη και λήπτη. Στην Ελλάδα δεν υπήρξε κυβερνητικός σχεδιασμός για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις. Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων είναι επίσης υποβαθμισμένος τόσο στις υποδομές όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό του. Η επίλυση του τεράστιου προβλήματος των μεταμοσχεύσεων θα ωφελήσει όχι μόνον τα άτομα που χρήζουν μεταμόσχευσης, αλλά και την δημόσια οικονομία γενικότερα. Προϋπόθεση για να γίνει μια μεταμόσχευση είναι η δωρεά οργάνων, «δώρο ζωής» για πάσχοντες ασθενείς. Οι απαιτήσεις για μεταμόσχευση αυξάνονται στο πέρασμα των χρόνων, αλλά τα διαθέσιμα όργανα είναι πολύ λίγα και αυτό οφείλεται στην λανθασμένη ενημέρωση των πολιτών για το πόσο σημαντική είναι η δωρεά οργάνων ενός ασθενούς που έχει διαγνωσθεί με εγκεφαλικό θάνατο. Συνεπώς, οι Κυβερνήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν με κατάλληλη και συνεχή ενημέρωση την αύξηση της συναίνεσης του συγγενικού περιβάλλοντος των θανόντων δοτών. Επίσης στόχος πρέπει να είναι η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η συνεχώς αυξανόμενη ατομική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Keywords: μεταμόσχευση οργάνων;προετοιμασία δότη;προετοιμασία λήπτη
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων,2018--αα10401
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11571
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gouva.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11571
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.