Πρόληψη και αντιμετώπιση τραυμάτων στον τοκετό (Bachelor thesis)

Λύκου, Αντωνία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΛύκου, Αντωνίαel
dc.date.accessioned2020-03-18T19:11:39Z-
dc.date.available2020-03-18T19:11:39Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11551-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Μαιευτικής,2018--αα10410el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectκύησηel
dc.subjectτοκετόςel
dc.subjectλοχείαel
dc.subjectεπιπλοκέςel
dc.subjectπρόληψηel
dc.subjectαντιμετώπισηel
dc.subjectpregnancyen
dc.subjectlaboren
dc.subjectpostpartumen
dc.subjectcomplicationsen
dc.subjectpreventionen
dc.subjecttreatmenten
dc.subject.lcshΤοκετός (Μαιευτική)el
dc.subject.lcshΕγκυμοσύνηel
dc.titleΠρόληψη και αντιμετώπιση τραυμάτων στον τοκετόel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.identifier.secondary10410-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Μαιευτικήςel
heal.publicationDate2018-11-13-
heal.bibliographicCitationΛύκου, Α.(2018). Πρόληψη και αντιμετώπιση τραυμάτων στον τοκετό(Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ,Θεσσαλονίκη.el
heal.abstractΣτην παρούσα εργασία, επιχειρείται η ανάδειξη της πρόληψης και της αντιμετώπισης των τραυμάτων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του τοκετού, θεωρώντας ότι συνιστούν σημαντική προς διερεύνηση διάσταση της εξέλιξης του τοκετού καθώς και της λοχείας. Η μεθοδολογία που ακολουθείται ξεκινά με βιβλιογραφική ανασκόπηση και συνεχίζει με την παρουσίαση ερευνών. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι μεταβολές στο σώμα της γυναίκας για να προετοιμαστεί για τον τοκετό κατά τη διάρκεια της κύησης καθώς επίσης και οι τύποι του τοκετού. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα είδη των τραυμάτων (που ενδέχεται να προκληθούν στον τοκετό) και η ανάλυση της πρόληψης στην εγκυμοσύνη, αλλά και της αντιμετώπισής τους. Έπειτα, αναφέρονται οι πιθανές επιπλοκές και τέλος, αναλύεται η μαιευτική φροντίδα της λεχωίδας κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο μαιευτήριο και της ομαλής επιστροφής της στην καθημερινότητα της.el
heal.abstractIn the present study, it is attempted to highlight the prevention and treatment of wounds created during delivery, considering that they are an important aspect of the birth for more research. The followed method begins with a bibliographic review and continues with the presentation of researches. In the first part, the changes that the woman's body receives in order to prepare for birth during pregnancy, as well as the types of childbirth, are presented. Furthermore, the types of wounds (which may be caused in childbirth) and the prevention during birth are analyzed. The treatment for these tears has also been analyzed. Then, the possible complications are reported, and finally, the obstetric care of the women who gave birth, is analyzed during her stay in the maternity ward and her smooth return to her daily routine.en
heal.advisorNameΚαλλία, Θωμαήςel
heal.committeeMemberNameΚαλλία, Θωμαήςel
heal.academicPublisherΣχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.Τμήμα Μαιευτικήςel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages68σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lykou.pdf719.07 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11551
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.