Αλλαγή των προτύπων βάδισης σε άνδρες και γυναίκες μετά από ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (Bachelor thesis)

Νταμάρης, Σωτήρης


The injury of the anterior cruciate ligament is a common phenomenon nowadays. The causative factors, the recovery of this injury and the complexity of the injury and its involvement with many anatomical colon joint structures make the link an object of the modern bibliography. In adittion, physiotherapeutic rehabilitation of the patient is necessary, a process that is challenging for the therapist who, with knowledge, well-being and methodicity, will be able to return the patient to the previous condition. However, women for hormonal and anatomical reasons have a much higher incidence of anterior cruciate ligament injury, and the therapist should be prepared to understand the epidemiology of the injury in terms of gender but also to distinguish any differences in the recovery between in both sexes.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Keywords: πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος;φυσικοθεραπεία;φύλο;αποκατάσταση;βάδιση;anterior cruciate ligament;physiotherapy;gender;rehabilitation;gait
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Φυσικοθεραπείας,2018--αα10434
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11527
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Damaris.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11527
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.